Unngå vinterskader på hus og hytter

Vinteren kan være en tøff tid for huset og hytten din. Ta noen grep nå for å forebygge skader.

Fukt, kulde og svingninger i temperaturen kan være en utfordring for boligen, og hver vinter får forsikringsselskapene inn skademeldinger på hus og hytter. Mange av dem skyldes en kombinasjon av vinterens herjinger og boligeieres forsømmelse. Unngå å bli en av del av statistikken.

Her er de vanligste vinterskadene og råd om hvordan du unngår dem.

Vannskader etter frost
Problemet med frosne rør oppstår som oftest i bygninger som står tomme, enten det er hytta på fjellet som ikke er i bruk annet enn i helgene eller det er boligen som står tom gjennom helg eller ferie. Men problemet kan oppstå også når du er tilstede, for eksempel hvis det er trekk og kulde i kjellerrommet der vannet kommer inn.

Når vann fryser, utvider det seg. I rørene er det liten plass for vannet å utvide seg, og resultatet er ofte at det gir etter i rørenes svakeste punkt. Dermed ligger alt til rette for en større vannlekkasje med påfølgende vannskader i boligen.

Vannskader kan unngås med lekkasjestopper.

Slik forebygger du
Det viktigste du kan gjøre for å forebygge forsne rør er dermed å sørge for at rørene er beskyttet. Du kan for eksempel velge å enten isolere rørene om det ikke er gjort eller å holde temperaturen tilstrekkelig høy i rommene der rør ligger åpent og utsatt. Husk at dette siste også gjelder når du forlater boliger!

Les mer om hvordan du kan unngå frosne rør.

Farlig vekt på taket
Den første snøen har for lengst falt. Ennå ligger den tynt de fleste steder, men utover vinteren kan små, lette fnugg bli til et tykt og tungt dekke. Ikke bare skaper det arbeid for deg når du må ut og måke, men det kan også føre til skader på boligen om snølasten på taket blir stor nok.

– Følg med på om det er endringer i huset. Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde, har Vivian Meløysund, forskningsleder ved SINTEF Byggforsk, uttalt.

Slik forebygger du
Har ikke snøen lagt seg på taket ennå, bør du vurdere å ta noen enkel forholdsregler mens du ennå kan. Det handler i stor grad om å undersøke om sikringsutstyr på taket, i form av snøfangere o.l., holder og om skorsteinen er solid nok til å holde vekten av deg om du må bruke den som sikring når du måker taket. Du kan finner flere tips om dette i artikkelen Tak – noen enkle forholdsregler.

Du bør sørge for å måke taket før det kommer så langt. Pass bare på at taket blir måket jevnt, da skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. Les mer om dette i artikkelen Har du en tankbil på taket?

Dårlig inneklima
Riktig ventilasjon i boligen er viktig, spesielt om vinteren når mange har en tendens til å stenge for den naturlige ventilasjonen som kommer gjennom luftespalter og vinduslufting.

Utilstrekkelig ventilasjon fører til at det blir for lite frisk luft i boligen og det kan oppstå kondens på vindu og vegger. Det kan igjen føre til at det oppstår mugg i boligen, noe som gir dårlig inneklima og kan føre til helseproblemer.

Slik forebygger du
Det viktigste grepet er å bedre ventilasjonen i boligen. Husk at hvis du fyrer med ved i boligen, vil du trenge ekstra tilgang på frisk luft for å unngå undertrykk.

Har du naturlig ventilasjon må du sørge for at luftespalter og ventiler er åpne, og du må gi boligen en god gjennomlufting en eller flere ganger om dagen. Det er bedre å sette vindu på fullt gap i fem-ti minutters tid enn å la det stå med en liten glipe åpen hele dagen. Vurder også om det ikke er på tide å få innført balansert ventilasjon i boligen.

I tillegg er det viktig at du reduserer fuktigheten i boligen. Høy luftfuktighet har mange årsaker. Vi puster og svetter ut damp, vi vanner planter, koker kaffe, lager mat, vasker huset, og tørker klær. Du må selv analysere situasjonen i boligen og vurdere hvilke tiltak du kan gjøre i hjemmet.

Du kan lese mer om dette i artikkelen Fukt i hus gir mugg i hjemmet.