Proffenes tips om vedlikehold

"Gjør det hvert år!" Det er proffenes enstemmige råd til alle huseiere. Vi snakker om den årlige sjekken av huset ditt.

Når grunnarbeidet er gjort skikkelig, er det en fryd å male. 

Malerens 5 beste tips:

 

Maler Øyvind Halvorsen
Maler Øyvind Halvorsen
  1. Årlig vask. Du bør vaske huset ditt hvert år! Bruk et spesialtilpasset vaskemiddel som er fosfatfritt, men som ikke matter ned malingen. Påfør gjerne vaskevannet med pumpesprøyte, og vask over med en stor svamp, arbeid på små områder slik at såpevannet ikke tørker på veggen. Spyl med hageslangen, bruk ikke høytrykkspyler. Bruk gjerne er stålbørste til å fjerne kvae etc. La veggen tørke minst 3–4 dager før du maler/beiser.
  1. Maling, beis eller dekkbeis? Olje eller vann? Til treverk anbefaler jeg oljebaserte produkter! Det gir en mye bedre beskyttelse enn vannbaserte produkter, spesielt i kystområder. Har du først begynt med en vanntynnbar maling eller beis, må du imidlertid fortsette med det. Som en enkel regel vil jeg derfor si: Bruk det som har vært brukt tidligere! Er du i tvil om hva som er brukt, kan du få en maler til å foreta en test for deg. Mal gjerne to strøk, da har veggen fått en god beskyttelse for de neste 5–10 år.
  1. Når og hvor? Ikke tross været, vent på en godværsperiode! Du kan vel å merke beise selv i kuldegrader, men det anbefaler jeg definitivt ikke. Planlegg at arbeidet skal utføres i perioden fra midten av mai til midten av september, og vent med å starte til det meldes en godværsperiode. Ikke beis eller mal på solsiden! Da fordamper løsemidlene for raskt, det gir et dårlig resultat som kan resultere i blærer.
  1. Bruk skikkelig verktøy! Ja, verktøyet er halve jobben. En kvalitetspensel er både lettere å arbeide med og gir bedre resultat. Til bruk på husveggen anbefaler jeg en god og stor pensel, gjerne 10–12,5 cm.
 1. Bruk tid, ikke tape! Når du skal male vinduer, er det viktig å ikke male gummilisten som ligger inntil glasset. Det er derfor unødvendig å bruke tape på vinduet. Bruk heller god tid. Jeg anbefaler at du bruker en rund pensel, men ikke velg de aller minste. En litt større pensel gir bedre «støtte» og «stødighet». 

Taktekkerens 5 tips:

Avdelingsleder i Icopal Tak as, Vidar Johannesen
Avdelingsleder Vidar Johannesen hos Icopal Tak as Region Sør i Drammen.


  1. Inspiser:
   Inspiser taket minimum to ganger hvert år, vår og høst. Om våren bør du se spesielt etter om is eller snørydding har påført taket skader. Om høsten bør man fjerne løv og annet «rusk» fra sluk og renner. Kontroller også beslag, oppbrett og gjennomføringer ved luftekanal etc.
  1. Vask og stell:
   Det vil ofte danne seg mose og algevekst på taket. Dette bør fjernes. Børst først belegget forsiktig med en stiv kost eller børste. Rens deretter flaten med Icopal Grønskefjerner, som er et ferdig blandet middel som påføres med pumpeflaske eller sprayflaske. Når mosen er blitt brun, spyler du overflaten med vannslange. Bruk ikke høytrykkspyler! 
  1. Snømåking:
   Taket er konstruert for å tåle normale snømengder. Ved stort snøfall bør du fjerne snøen, men utvis forsiktighet! Bruk vanlig måkeredskap, men ikke bruk hakke. La det bli igjen et 10–15 cm snølag Isdannelser er et tegn på at taket er for dårlig isolert og/eller ventilert. Vær forsiktig når du fjerner isdannelsene.
  1. Reparer:
   Reparer mindre hull og småskader. Større skader bør utbedres av fagfolk.
 1. Omtekking:
  Dersom du er i tvil om taket «holder mål», bør be en fagmann om å foreta en taksjekk. Da vil du få en rapport om hva du bør gjøre, hva du må gjøre og sist, men ikke minst hva det vil koste. Når du skal tekke om, er det viktig å velge et solid firma som har kvalifiserte tekkere og kvalitetssikringssystemer.

  Icopal bistår gjerne med anbefalinger og veiledning på dette området. Ring oss gjerne på telefon 32 23 47 30 eller kontakt ditt regionale Icopal-kontor. 

Tømmermesternes beste tips:

 

Tømrermester Thomas B. Picton
Tømrermester Thomas B. Picton
  1. Årlig sjekk:
   Foreta en grundig årlig totalsjekk av hele boligen! Dersom du ikke har noen kunnskaper om slike ting, bør du kontakte en byggmester og få ham til å ta en gjennomgang for deg. Ikke utsett dette arbeidet, det er viktig å få avdekket og utbedret feil og mangler før det er for sent. Jo lenger du venter, dess dyrere blir det! Som totalentreprenør ser jeg ofte resultater av manglende vedlikehold som kunne vært unngått dersom huseier hadde vært klar over problemet på et tidligere tidspunkt.
  1. Tak og takrenner: Taket er husets viktigste beskytter. Sjekk at taksteinen eller takpappen er uten sprekker og at det ligger som det skal. Sjekk også pipe og beslag. Husk at når du beveger deg på taket må du bruke sikring. Bruk også godt fottøy med myk såle. Bruk løvsil i takrennene.
  1. Gi huset «luft»:
   Det verste for panelet er vedvarende fuktighet. I kombinasjon med varme er det en perfekt grobunn for sopp og råte. Store trær tett inntil husveggen kan ofte gi slike problemer. Huset ditt har det mye bedre uten, fjern dem eller vær beredt på å utføre det ekstra av vedlikeholdsarbeid som løvfall, barnåler etc. skaper på tak og i takrenner. Klatreplanter som vokser inntil husveggen kan også gjøre stor skade. Grenene presser seg inn mellom panelbord og gir «innganger» for både vann og mus. I tillegg er det vanskelig å foreta vedlikeholdsarbeid bak klatreplanten.
  1. Sjekk om panelet bøyer/kuver seg:
   Panel vil alltid bøye/kuve seg dersom det kommer til fukt fordi at de ytterste årringene tørker fortere enn de innerste. Dersom panelet har mye bøy/kuving, dvs. slik at det blir stort mellomrom mellom over- og underligger, bør de aktuelle panelbord byttes. Dette for å unngå at vann, dyr og innsekter kommer seg inn i veggen. Dersom man er nøye med vedlikehold av panelen hindrer man denne prosessen. Byttes panelbord pga. kuving, bør de nye panelbordene behandles minimum uken etter at de er påsatt, da nytt treverk er spesiellt utsatt for sol og regn.
 1. Sjekk taket for is og snø:
  Vinterstid bør taket på huset ditt være jevnt dekket med snø og fritt for istapper! Isdannelse og flekker hvor snøen smelter er et tegn på dårlig isolasjon og/eller ventilasjon. Finn årsaken og utbedr den.
Murmesterens 5 tips:
Murmester Rune Røising
Murmester Rune Røising
  1. Sjekk muren:
   Muren bør sjekkes for sprekker og løs puss hvert år! Se også etter fuktinntrengning. Over tid kan det gi isolasjonsreduksjon, algevekst, malingavskalling etc. Farge- og strukturvariasjoner på uskadet puss er bare et estetisk problem.
  1. Avdekk skadeårsak:
   Før du utbedrer en skade må du finne skadeårsaken! Husk på at vannflekker kan komme fra helt andre steder enn der flekken befinner seg. Årsaken kan være dårlige eller tette takrenner, ødlagte eller feilmonterte vindusbrett, dårlige gjennomføringer for luftekanaler etc. Når skadeårsaken er utbedret, kan du utbedre skaden på mur og puss.
  1. Rehabiliter:
   Forventet levetid for mur/puss kan variere fra 10 til 40 år avhengig av klimatisk og mekanisk påkjenning. En flekkreparasjon kan ofte være nødvendig, men den vil alltid synes og må anses som en midlertidig løsning. Dersom mer enn 25 prosent av veggens areal er løs eller har skader/ sprekker, bør du rehabilitere hele. Benytt alltid mørtel/ sement som er tilsvarende eller svakere enn underlaget. En rehabilitering kan også bestå i en etterisolering. Maxit har flere systemer som kan brukes, f.eks. Leca Fasadeblokk. Du bør være 100 prosent sikker på hva du skal gjøre, kontakt en murmester dersom du er i tvil. Han vil gi deg en oversikt over hvilke muligheter som finnes og hva som er best for ditt hus.
  1. Bruk anerkjente produkter:
   Det gir deg en ekstra trygghet dersom du velger anerkjente kvalitetsprodukter. Selv bruker jeg Maxit byggevarer. Når du skal male den pussede overflaten, er det viktig at du ikke bruker organisk maling. Malingen skal diffusjonsåpen slik at muren får ”puste”. Alle typer plastmaling er bannlyst på mur!
 1. Hva med pipe og pipeløp?
  En ødelagt pipe kan gi katastrofale følger. Normalt sett vil feieren avdekke og informere om skader på pipe og pipeløp, men det er huseierens ansvar! I en pipe som ikke er tett kan det bl.a. oppstå gass mellom ytter- og innerrør. Er du i tvil, spør en feiermester eller en murmester. «Nytt» hus? Det finnes også produkter som er velegnet dersom du ønsker å gjøre en sliten trefasade om til et vakkert murhus! Panelet taes da av, veggen forblendes med fasadeblokker, pusses med fiberpuss og påføres silikatmaling.
Forbrukerinfo:
 • Tømrer Thomas as, tlf. 90 60 10 09
 • Malerfirma Øyvind Halvorsen, tlf. 91 55 40 81
 • Murmester Rune Røising, tlf. 91 19 24 36