Sjekk tak og fasade i høst

Tak og fasade bør sjekkes og få enkelt vedlikehold i høst. 

Alle tak og fasader bør kontrolleres årlig for fortløpende å registrere åpenbare skader. Dette kan du godt gjøre på våren, for dermed å kunne sjekke om vinterens snø og is har ført til nye skader på fasaden.

Men det er også lurt å legge inn en generell sjekk og litt enkelt vedlikehold nå på høsten før sesongens værutfordringer setter inn.

Regn, snø og frost kan både skape problemer utvendig og redusere komforten inne om bygningen ikke er klar for vinteren.

Tak

Taket er husets viktigste fasade, for med et lekk tak vil boligen på kort tid kunne få store fukt- og råteproblemer. Du bør derfor ikke ta for lett på vedlikeholdet av taket, selv om det krever litt ekstra i form av tilgang og sikring for å undersøke det nøye.

Det viktigste å sjekke på taket er selvsagt at det er helt og uten løse eller sprukne takstener. Tilslutninger mot pipe, ventilasjonsrør o.l. må være tett, og eventuelle feil her bør rettes opp av en fagperson.

I tillegg bør du undersøke at taksikringsutstyret som takstiger eller stigetrinn fremdeles er godt festet.

Husk taket: Taket er husets viktigste fasade.

Har mose fått vokse til på taket, kan du godt børste den bort mens du først er der oppe. Mose fungerer nemlig som en svamp, og kan dessuten føre til at den naturlige ventilasjonen stenges.

Snøfangere

Har du snøfangere på taket, bør du undersøke dem spesielt. Dette er særlig viktig om snøfangerene er av den korte, enkeltstående typen. Det viser seg at disse oftere får skader enn andre på grunn av at belastningen på dem blir større enn på sammenhengende snøfangere.

– Snøfangere bør inspiseres årlig. Kontrollér at ingen deler av snøfangerne, festene og selve tekningen er svekket av korrosjon, overbelastning osv, anbefaler Sintef Byggforsk i anvisningen Snøfangere.

Takrenner

Nedbør i form av snø og regn er en av de store fiendene for et bygg, og det å sikre at boligen er tørr er en oppgave du aldri kan ta for lett på. Hver høst bør du derfor sjekke at takrenner og taknedløp fungerer, og se til at regnvann fra takrenner ledes bort fra huset.

Før bort vannet: Takrenner og nedløp bør undersøkes hver høst.

– Takrenna bør renses for løv og skitt minst en gang, helst to ganger i året. Skjøter og overflatebelegg bør samtidig kontrolleres. Overflatebehandlingen betyr mye for holdbarhet og levetid og bør derfor vedlikeholdes jevnlig, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen om takrenner og nedløpsrør.

Vindu og dører

Vinduer og dører er blant de mest utsatte delene av boligen. De må tåle påkjenninger både fra ute- og inneklimaet, i tillegg til belastninger ved bruk og ved rengjøring. Får de ikke regelmessig vedlikehold, vil levetiden deres reduseres.

Nå om høsten bør du først og fremst konsentrere deg om tiltak som sikrer isolasjonsevnen.

Hvordan står det for eksempel til med tettelisten som skal ligge mellom karm og ramme?

(Saken fortsetter under bildet)

Vinduer og dører er blant de mest utsatte delene av boligen

Stor påkjenning: Vinduer må tåle påkjenner både fra inne- og uteklimaet, og er derfor blant de mest utsatte delene av boligen.

– Ved hjelp av et papir som legges inn over tettelisten når vinduet eller døra lukkes, kan en kontrollere at listen komprimeres slik den skal for å tette godt. Sitter papiret fast, er det sannsynligvis tett nok, men lar papiret seg lett trekke ut, er komprimeringen dårlig. Da bør listen skiftes, anbefaler Sintef Byggforsk i anvisningen Vedlikehold av vinduer og ytterdører av tre.

Kledning

Vi er nå kommet såpass langt ut på høsten, at vedlikeholdet i hovedsak bør bestå av tilsyn og enkle utbedringer, og ikke store vaske- eller maleprosjekter. Slike ting bør du heller vente med til våren.

– Rengjøring med større mengder fuktighet bør utføres tidlig i sommerhalvåret slik at fasaden får tid til å tørke opp, poengterer Sintef Byggforsk i anvisningen Fasaderengjøring.

Mur

Selv om overflater av mur, puss og betong vanligvis krever lite vedlikehold, bør du likevel ta deg tid til å se over muren en gang i året.

– Når det oppstår skader på slike overflater, får skadene ofte en akselererende utvikling. Et lite riss kan f.eks. medføre en lokal oppfukting som gir småskader. Småskadene medfører større oppfuktinger og nye, større skader. Hovedhensikten med tilsyn er å avdekke skader mens de ennå er små og rimelige å utbedre, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og betongoverflater.