Alt om utvendig vedlikehold

Grundig forarbeid er nødvendig når huset skal males. Det lønner seg å vaske veggene og skrape av all gammel maling.

Bruk gjerne oljeprodukter på treverk. På murflater kan man benytte vanntynnbare produkter. Maling på nordvegg holder i 10-15 år. Dekkbeis holder i 8-10 år og oljebeis har gjennomsnittlig levetid på 6-8 år før nytt strøk må påføres.

Før ny maling skal festes til ytterveggene bør de først vaskes, så børstes eller skrapes for å bli kvitt all gammel maling eller beis. Når dette er gjort, kan huset males på nytt. Pensel med naturbust er ofte best til oljemaling. Syntetisk bust kan brukes til akryl- eller lateksmaling. Blandingsbust passer til beis.

Reparering av taket

For å fjerne mose på gammel takstein kan man bruke høytrykksspyler. Shingel og pappbelegg må ikke høytrykkspyles. Når man jobber på taket bør man bruke sikringstau som er festet til pipa. Sørg for at vindski og dekkbord på taket overlapper hverandre, slik at vannet renner godt ut. Endeveden er værutsatt og bør settes inn med ekstra strøk med grunning og maling. Når ny takstein, eller nye plater skal legges, er det viktig å legge dem på sløyfer og lekter.

Maling av grunnmur

Bruk vanntynnbar maling på mur. Vanntynnbar maling er mer diffusjonsåpen enn oljemaling og slipper ut mer luft. Vask muren med såpevann tilsatt Proffvask eller Kraftvask. Muren kan også skrubbes eller spyles med høytrykksspyler. Hvis det er mye sopp og grønske på muren kan det brukes Soppvask på veggen, som skal tørke på veggen og ikke skylles vekk. Fjern øvrige rester med skrape før muren males med nye strøk. De vanligste malingstypene på mur er sementmaling, som mange mener er gunstig å bruke fordi den er meget diffusjonsåpen. Lateksmaling kan også benyttes, men ikke på kalkmalt mur. Malingen er mindre diffusjonsåpen, og kan derfor stenge fukt ute.

Istandsetting/maling av vinduer

Pirk i treverket med en kniv. Dersom treverket er hardt, lønner det seg å reparere det. Om det er mulig bør vinduet hektes ned og legges på et arbeidsbord. Skap vekk all løs maling. Pirk ut all løs kitt. Puss ned skarpe kanter med sandpapir. Vask deretter vinduet med vann tilsatt for eksempel Husvask fra Jotun, og skyll deretter flatene med rent vann. La treverket tørke noen dager. Bart tre kan settes inn med treolje. Påfør kitt der det mangler, og la vinduet tørke helst en dag. Nå kan malingen påføres, og da kan man bruke to strøk med oljemaling. Innvendig anbefales tre strøk med maling for å skape større damptetthet inne enn ute. Dersom selve glasset må tas ut, kan det brukes en kittlampe som bare varmer opp kittet og ikke selve glasset. Da er det lett å ta ut de enkelte vindusglassene.

Istandsetting/maling av ytterdører

Dersom det er mulig, skru av alle skilt og beslag. Vask døren med salmiakkvann, og skyll deretter med vann. Gammel maling skrapes vekk med skrape. Puss flatene med sandpapir. Bart tre grunnes med oljemaling som er fortynnet. La det hele tørke, puss eller slip en gang til dersom dette er nødvendig før to strøk med dekkende maling, gjerne alkydoljemaling, påføres flatene.