Ta el-sjekken

Her får du sjansen til å sjekke hvordan det står til med ditt elektriske anlegg.

Vær oppmerksom på at det er eier/bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret. Det er viktig at det elektriske anlegget etterses av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert femte år. Husk også at det elektriske anlegget har begrenset levetid. Følg monteringsanvisning og brukerveiledning når du monterer eller bruker et elektrisk apparat. Det anbefales også at alle husstander skal ha – jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt/koblingsur. Vær også klar over at det kun er elektrofagfolk som har lov til å montere elektriske installasjoner.

Kontroll av den faste el-installasjonen:

Er sikringer, stikkontakter/støpsler varme?

Er elektrisk materiell/utstyr ødelagt eller løst?

Er det kutt eller bruddskader på kabler?

Løser jordfeilbryter/jordfeilvarsler ut?

Går sikringen ofte?

Hender det at du får elektrisk støt i kjøkken og baderom?

Har du utvendig stikkontakter som ikke er jordet eller beskyttet av jordfeilbryter?

Bruker du mange skjøteledninger?

Ligger skjøteledninger/bevegelige ledninger gjennom døråpningen?

Svarer du ja på et av disse spørsmålene, må du kontakte en registrert elektroinstallatør.

Kontroll av elektrisk utstyr

Er det satt inn sterkere pærer i lamper enn de er merket/beregnet for?

Er det løse lamper eller ovner på barnerom?

Er elektriske ovner tildekket med klær, gardiner og lignende?

Er elektriske apparater som ikke er i bruk avslått?

Slår du TV apparatet av med hovedbryter?

Er skrusikringer godt tilskrudd?

Er sikringsskapet ryddig?

Har du sjekket batteriet i røykvarsleren?

Er pulverapparat/brannslanger kontrollert?