Strøm – en farlig vare

Vær nøye med hva du gjør av elektriske installasjoner i egen bolig. Strøm er en farlig vare, og forsikringsselskapene kan nekte erstatning hvis noe går galt etter "ulovlige" installasjoner.

Unngå for sterke lyspærer

Les mer om hva du kan gjøre i egen bolig

Tips ved vedlikehold

– Er du i tvil om hva du har lov til å gjøre i egen bolig, så kontakt din lokale el-installatør. Han må være registrert hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg, sier Terje Hanssen som er avdelingsleder for teknologi og fag i NELFO, Foreningen for El- og IT-bedriftene i Norge. Her er hans første råd:

– Ikke legg gulvvarme selv. Du skal heller ikke utvide el-anlegget i huset med flere strømpunkter. Fører det til brann eller personskade, så får du problemer med erstatning fra forsikringsselskapene.

I beste fall slipper du unna med en «avkortning», advarer Hanssen som viser til at altfor mange huseiere leker «Petter Smart» på egne el-anlegg.

Enkle ting tillatt
Det er stort sett bare enkle ting du har lov til å gjøre i egen bolig: skifte lyspærer, lampetter, taklamper, bordlamper og annet el-utstyr med bevegelig ledning. Et typisk eksempel her er montering eller utskifting av varmeovner i huset når de har bevegelig ledning og støpsel. Men pass alltid på å følge bruksanvisningen.

– Våre lover og forskrifter er helt klare på dette området: Det er ikke lov å tukle med el-anlegget. Og man skal absolutt ikke «gå inn i veggen» og gjøre noe med skjulte anlegg, understreker Hanssen.

– 1. juli i år kommer trolig den nye merkeforskriften på plass. Den krever at el-materiell som selges over disk, skal merkes. Der vil det gå klart fram hva privatpersoner kan gjøre, og hva elektrikerne skal gjøre. Les nøye hva som står på merkingen, tilrår han.

Unngå varmeovn nær møbleneEget ansvar
Hanssen minner om at boligeierne selv har ansvaret for at el-anlegget i boligene er i forskriftsmessig stand. El-anlegget skal fornyes og forsterkes etter behov. – Husk at tallet på el-apparater, strømuttak, gulvvarme og lignende er langt større i dag enn det var for noen år siden.

Enkelte steder er det et virvar av ledninger og stikkontakter, og det kan være en potensiell brannfelle. Og uansett er det slik at eldre el-anlegg må fornyes. Overforbruk på sikringene kan i verste fall føre til brann, presiserer han.

El-sjekk mulig
– En mulighet er å bestille en «El-sjekk» hos en NELFO-installatør. Da får du en tilstandsrapport over el-anlegget i boligen for en rimelig penge. I tillegg får du forslag til utbedringer av anlegget, slik at det blir i forskriftsmessig stand. Du får også en oversikt over kostnader for tiltakene, påpeker han.

Mange boligeiere tenker ikke på at de trenger mer lys når de blir eldre. Nye lavvolt halogenlamper er både lyssterke og elegante.

Tenk el-sikkerhet
– Tenk sikkerhet når du fornyer el-anlegg-et. Her er jordfeilbrytere og overspenningsvern viktige tiltak. Får du en elektriker til å installere dette, kan du og din familie sove tryggere om natta, forsikrer Hanssen.

– En jordfeilbryter registrerer feil på el-anlegget og kutter strømmen automatisk. Dersom man kun har en jordfeilbryter i boligen, kuttes strømmen til hele boligen. Med kombinert jordfeilbryter og sikring på hver kurs brytes strømmen på et avgrenset område. Det har sine klare fordeler, forteller han.

Fryseboks og PC utsatt
bildetekstOverspenningsvern er også en «billig» forsikring. Mange forbrukere har opplevd at fryseboksens kompressor blir satt ut av spill når lynnedslag skaper overspenning i strømnettet. Resultatet er ødelagt mat. Mange har også fått videospiller, PC’er og telefoner ødelagt. Det skaper frustrasjoner og ergrelse.

– Med overspenningsvern kan dette unngås. Dette utstyret er vanlig i nyere boliger, mens det er mindre brukt i eldre boliger. Trolig er hundretusener av norske boliger uten overspenningsvern og jordfeilbrytere, mener Hanssen.

– Det lønner seg å satse på to typer overspenningsvern: Et grovvern på strøm-inntaket som tar den første støyten, og et «finvern» som settes i stikkontakten til PC, TV, CD- og DVD-spiller, samt komfyr, fryseboks og vaskemaskin, foreslår han.

Komfyrvakt neste?
«Komfyrvakt» er også en god investering. Da unngår man tørrkoking og brann hvis kjeler blir gjenglemt på kokeplata. Ca. 10 prosent av alle branner i Norge skylles tørrkoking, så dette er et meget godt sikkerhetstiltak.

Og husk endelig å slå av TV’en med avknappen, ikke bare fjernkontrollen. Det er nødvendig for å fjerne spenningen fra apparatet som kan forårsake brann, særlig i eldre TV-apparater som har samlet støv, lyder Hanssens råd.