Sjekk ditt elektriske anlegg

Hvordan står det til med ditt elektriske anlegg? Sjekk selv, og er du i minste tvil om noe er galt - bør en elektriker kontaktes.

Fastelektrikeren skal gi veiledning om alt fra strømsparende tiltak og styringssystemer
Hvordan står det til med ditt elektriske anlegg
Kontroll av den faste el-installasjonen?
Er sikringer, stikkontaker/ støpsler varme?
Er elektrisk materiell/ utstyr ødelagt eller løst?
Er det kutt- eller bruddskader på kabler?
Løser jordfeilbryter/ jordfeilvarsler ut?
Går sikringene ofte?
Hender det at du får elektriks støt i baderom, kjøkken og vaskerom?
Har du utvendig stikkontakt som ikke er jordet eller beskyttet av jordfeilbryter?
Bruker du mange skjøteledninger?
Ligger skjøteledninger/ bevegelige ledninger gjennom døråpninger?
Svarer du ja på et av disse spørsmålene må du kontakte en registrert elektroinstallatør
Kontroll av elektriks utstyr
Er det satt inn sterkere pærer i lamper enn de er merket/ beregnet for? (Sjekk alle lamper)
Er det løse lamper eller ovner på barnerom? (Anbefales ikke)
Er elektriske ovner tildekket med klær, gardiner eller lignende
Er elektriske apparater som ikke er i bruk avslått (Monter tidsur)
Slår du av TV-apparatet med hovedbryter?
Er skrusikringer godt tilskrudd? (Skru dem til flere ganger årlig)
Har du sjekket batteriet i røykvarsleren? (Skift batteri en gang pr år)
Er pulverapparat/ brannslanger kontrollert?

Vær oppmerksom på at det er eier/bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret.

Det er viktig at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert 5 år. Husk at det elektriske anlegget har en begrenset levetid.

Husk alltid å følge monteringsanvisning og brukerveiledning når du monterer eller bruker et elektrisk apparat.

Nelfo anbefaler på det sterkeste at alle hustander skal ha: Jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt/koblingsur.

Det er kun elektrofagfolk som har lov til å montere elektriske installasjoner.

Dersom du oppdager noe galt når du ser over det elektriske anlegget, kontakt en registrert elektroinstallatør snarest

Mer informasjon: www.nelfo.no

Trenger du en godkjent elektroinstallatør – søk i håndverkerguiden