Sjekk ditt el-vett

44 prosent av alle branner i Norge har elektrisk årsak. 50 prosent av disse skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Branner og ulykker med elektrisk årsak koster samfunnet mange hundre millioner kroner pr. år. Du er selv ansvarlig for at det elektriske utstyret og de installasjoner du har i huset brukes riktig og er i god stand. Her får du de beste el-vett-reglene servert.

1. Sjekk om inntakssikringene/kurssikringene dine er skikkelig tilskrudd minst en gang i året.

Dette bør du gjøre, helst før kulda og vinteren setter inn. Sjekk samtidig om sikringselementene er unormalt varme, hvis så er tilfelle ta kontakt med en autorisert elektro-installatør. 

2. Trekk ut støpselet på forbruksapparater etter bruk. Dette gjelder blant annet for kaffetraktere.

3. Skru av TV-apparatet med av/på-knappen hver kveld.

Det oppstår ofte feil i slike apparater på grunn av svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledning bør dras ut når du reiser på ferie, i tilfelle tordenvær.

4. Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom.

Se og kjenn etter om noe er unormalt varmt på ledningene, slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparater er i orden.

5. Panelovner/gjennomstrømningsovner må ikke være tildekket.

Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk aldri klær på ovnen.

6. Slå alltid av platene på komfyren.

Det finnes utstyr, blant annet komfyrvakt, på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle glemme det. Spesielle faregrupper er mennesker som er distre/glemske. Sistnevnte gruppe kan få dekket utgifter til komfyrvakt. Ta kontakt med hjemmehjelpstjenesten i tilhørende bydel for å få en vurdering.

7. Bruk ikke vifteovner som permanent varmekilde.

En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. 

8. Bruk ikke sterkere lyspære i lampen enn det den er beregnet for.

Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflatetemperatur på over 200 C.

9.   Bruk ikke skjøteledninger til annet enn lamper. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning er å betrakte som midlertidig installasjon. Permanent installasjon skal nyttes.

10. Rens jevnlig lofilteret i tørketrommelen din. Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen.

El-sjekk utført av fagfolk

Hvis du er usikker på om boligen din er el-sikker, bør du ta kontakt  med en autorisert elektroinstallatør som kan ta en helsjekk av alle elektriske koblinger og apparater i huset ditt. Ta kontakt med ditt lokale el-tilsyn ved ditt everk, eller en autorisert elektro-installatør.

Kontroll-tiltak

Tilsynsingeniør Bent J. Lunde i Viken Energinett foretar kontroll av elektriske installasjoner i hus. De fleste e-verk er

ifølge tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. E-verket er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

Hvert år omkommer 15-20 personer i branner med elektrisk årsak i Norge. Dette antallet kan reduseres med større el-vett, mener Bent Lunde. Mange branner skyldes likegyldighet og glemsomhet. Med enkle forholdsregler kan brann forhindres. Selv har han på sine mange inspeksjonsrunder sett mange uheldige løsninger. Med et elektrisk måleapparat sjekker Bent Lunde, på sine stikkprøver, husets stikkkontaker, sikringsskap, elektriske apparater og varmtvannsberedere for å sikre at det elektriske utsyret holder mål. Det er blant annet viktig å sjekke om det elektriske anlegget har overslag til jord. Ved jordfeil må anlegget utbedres.

Etter en grundig el-sjekk leverer Bent Lunde fra seg en raport om utbedring til huseier.  Husk: Når du har hatt elektriker hos deg for installasjon av ny-anlegg, skal han gi fra seg et skjema. Skjemaet heter «Erklæring om at planlegging/ut-førelse av el-installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene om elektriske lav-spenningsanlegg». Dette skjemaet skal oppbevares i hele anleggets levetid. Forkortet til samsvarserklæring. Legg gjerne skjemaet i sikringsboksen, oppfordrer Bent Lunde.