Når sikringsskapet må fornyes

Hva gjør du med sikringsskapet når det ikke lenger holder mål?

I artikkelen Hvor skal sikringsskapet stå har vi sett på plassering av skapet. I denne artikkelen ser vi på noe av det som foregår inni skapet. Vi har tatt utgangspunkt i noen av de spørsmålene leserne har stilt her på Vi i villa, og vi har hentet inn svar fra Nelfo – Foreningen for El og It Bedriftene.

Nordmenn er særdeles glade i å pusse opp boliger, og vi har blitt kalt verdensmestere i oppussing. Men oppussingsiveren kan by på utfordringer, spesielt når prosjekten blir litt mer ambisiøse enn å fornye et rom med noen strøk maling.

Gammeldags: Dagens moderne automatsikringer er tryggere enn de gammeldagse skrusikringene.

Flytting av sikringsskap
Hva gjør du for eksempel når sikringsskapet henger på veggen som skal rives?

– Det er ikke noe problem å flytte et sikringsskap – så lenge du er villig til å betale, sier Bjørn Sørensen, fagsjef for elsikkerhet hos Nelfo.

– I et sikringsskap har du mange rør og ledninger. En normal enebolig på 100 kvadratmeter har kanskje 15 sikringskurser, og det kan være flere rør til hver kurs. Skal du for eksempel rive en vegg og må flytte sikringsskapet, må du kanskje skjøte alle kablene. Det er en ganske stor jobb, men det er mulig.

Når behovet vokser
Andre har vokst seg ut av det eksisterende sikringsskapet. Heldigvis er det råd å få om sikringsskapet er fullt og du fremdeles har behov for mer plass. Men hvilke muligheter du har, avhenger av hva som befinner seg i skapet.

– Er det skrusikringer, har du mulighet til å skifte til automatsikringer, og de vil ta mindre plass og dermed frigi rom for nye sikringer. Men har du allerede automatsikringer og det er fullt, ja, så er det fullt. Da må du sette opp et skap til, men det kan godt være et lite skap, som rommer det du trenger. Skap får du i forskjellige størrelser, sier Sørensen.

Sikrere med nytt
Skrusikringer kan uansett være greit å bytte ut, enten du trenger mer plass i skapet eller ei. Skrusikringer installeres ikke lenger i dag, men kjøper du eldre bruktbolig, kan det godt hende at det følger med et sikringsskap av eldre dato. Selv om det er lovlig å bruke anlegg med skrusikringer, kan det være fornuftig å bytte ut skrusikringene med moderne automatsikringer.

– Er du opptatt av sikkerhet, bør du vurdere å bytte ut gamle sikringer. Med skrusikringer kan du skru ut sikringer og det vil fremdeles være strøm i kursen, men med automatsikringer gjør du kursen helt spenningsløs. Det gjør automatsikringene tryggere for deg som forbruker. Og hvis du bytter fra skrusikring til automatsikring, vil det være fornuftig å få installert en jordfeilbryter i samme slengen. Det er ikke noe krav om at det monteres jordfeilbryter når du skifter fra skrusikringer til automater, men det er sterkt å anbefale, sier Sørensen.

Ikke bli forbauset om elektrikeren foreslår flere kurser i det nye anlegget.
– Noen som kan være greit å vite når man fornyer sikringsskapet, er at gamle skrusikringer tålte større belastning enn det automatsikringene gjør. Derfor kan det være at det er lurt å dele enkelte i to kurser. Men dette vet elektrikeren som foretar installeringen, sier Sørensen.

Plikter og vedlikehold
Som boligeier eier du det elektriske anlegget, og det er din plikt å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ansvaret for vedlikehold innebærer at du engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert femte år i boliger eller oftere på eldre anlegg.

Nelfo anbefaler at du som boligeier foretar regelmessige undersøkelser av det elektriske anlegget. Hver tredje måned bør du sjekke at lokk, deksler og sikringer ikke er unormalt varme, og hvis du har skrusikringer, bør du sjekke at alle skrusikringene er godt tilskrudd. Har du jordfeilbryter, bør du bruke prøveknappen og teste at jordfeilbryteren løser ut. En jevnlig sjekk av jordfeilbryteren bidrar til at det er større sjanse for at den virker når den skal enn om prøveknappen aldri blir benyttet.