Lysstoffrør fases ut fra 2023

I løpet av 2023 blir det forbudt å produsere og importere flere typer lysrør og -pærer. Men hva betyr dette for oss som har lamper med disse lyspærene?

gamle lysrør

Vi er mange som har lamper med lysstoffrør i boden, garasjen og lignende, men når lysstoffrør med kvikksølv og andre lyspærer blir forbudt å importere og produsere i løpet av 2023 betyr det at butikkene etter hvert vil gå tomme og produktene vil bli umulig å oppdrive. Må lampene skiftes ut eller finnes det gode erstatninger for produktene som utgår?

LED-erstatninger kan være løsningen

Det finnes LED-alternativer for alle lyskildene som blir forbudt å importere og produsere, så man skal som boligeier i prinsippet slippe å måtte bytte lamper. Du skal kunne finne produkter som skal passe til de gamle lampene, og det er noe av bakgrunnen for at forbudet har blitt utsatt i tid – så man har kunnet få gode erstatningsprodukter på plass. – Det uttaler Jens Eddie, fagansvarlig i foreningen Lyskultur. 

Eldre lamper bør uansett skiftes ut

Selv om mange LED-erstatninger nå er på markedet, kan det hende at LED-lysrør kan ødelegge komponenter i “gammeldagse” lamper. Det kan derfor lønne seg å ta kontakt med en elektriker som kan klargjøre lampene eller du kan forhøre deg med produsentene.

Eldre lamper har gjerne plastkomponenter som er utslitt eller sprø, og kan lett knekke opp eller smuldre. Dette øker brannfaren betraktelig, og disse bør uansett skiftes ut for sikkerhetens skyld – Dette gjelder dog eldre lamper på opp mot 20 år.

EU lys utfasing
Slik skal utfasingen foregå. Bilde: Lyskultur.

EU-direktiv forbyr farlige stoffer

Bakgrunnen for at kvikksølvinnholdige lysrør og -pærer skal fases ut, er det såkalte RoHS-direktivet som er en del av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, og en del av EUs ambisjon om null-forurensning.

Direktivet er en del av EØS-avtalen, og ble vedtatt for mange år siden – men mange lyskilder har inntil nå vært unntatt fordi det ikke har vært gode nok alternativet på markedet.

Fortsatt mulig å sikre seg

Vel og merke gjelder forbudene fra 2023 for import og produksjon, noe som vil si at butikkene fortsatt skal selge ut det de har liggende på lager. Og man kan fortsatt bruke sine gamle lysstoffrør til de går. – Vi registrerer at enkelte har begynt å hamstre disse lyskildene som fases ut, påpeker Eddie.

Du kan lese mer om utfasingen på Miljødirektoratets hjemmesider.