Livsfarlig inkonsekvens

At forbrukerne selv monterer varmekabler og varmefolie som uten videre kan kjøpes over disk men ikke kan monteres av andre enn fagfolk, er en livsfarlig inkonsekvens som kan resultere i branner med personskader og redusert skadeserstatning. Det mener administrerende direktør Jostein Skree i NELFO (Foreningen for el- og IT-bedriftene).

– Forbrukerne har ikke lov til å installere varmekabler og varmefolie de kjøper over disk. Myndighetenes gjeldende regelverk sier tydelig at elektriske produkter som eksempelvis skjult varme skal monteres av fagfolk med fagkompetanse og godkjenning. Resultatet av feilkobling kan være personskader, brann og redusert skadeserstatning fra forsikringsselskapene. I verste fall kan det føre til politianmeldelse og i ekstreme tilfelle bli snakk om tiltale for uaktsomt drap, sier Skree.

Nekter å koble til
– Vi ber medlemsbedriftene si nei til å koble strøm på varmekabler og varmefolie montert av ikke-fagfolk. Dette er et komplisert fagområde som krever spisskompetanse og erfaring. Resultatene av feilmontering kan være livsfarlig. Når forbrukerne kjøper varmekabler og varmefolie over disk, skal de fremgå på monterings- og bruksanvisninger at de ikke har lov til å installere produktene. Dessverre er det ofte slik at kundene hos byggvareutsalgene får dårlig, og direkte villedende, informasjon om hva de faktisk har lov til å gjøre. Merkingen av produktene både i annonser og butikken er ofte mangelfull eller dårlig, understreker Jostein Skree.

Presser på for bedre merking
– NELFO presser nå på for å få bedre merking. Vi krever en egen forskrift som pålegger alle som selger elektrisk materiell, å informere kundene om at materiellet skal monteres av fagfolk med fagkompetanse og godkjenning. Ofte oppdages følgeskadene først etter noen år. Det kan være at varmekabelen slutter å virke, personer får strøm gjennom kroppen eller i verste fall at det begynner å brenne. Etter 1. januar 1999 skal det foreligge en samsvarserklæring som bekrefter kvaliteten på elektriske installasjonsarbeid. Dette gjelder selvfølgelig også varmekabler og varmefolie. Samsvarserklæringen, som skal underskrives av elinstallatør, er et verdidokument for kunden som bekrefter at anlegget er i orden og utført etter gjeldende forskrifter, sier adm. direktør Jostein Skree i NELFO.

NELFO-bedrifter nekter
Vinstra Elektro i Gudbrandsdalen er en av medlemsbedriftene i NELFO som nå sier nei til å sluttføre installasjoner med varmekabler og varmefolie dersom det mangler dokumentasjon på montering av kabelen.
– Vi kobler ikke til et anlegg når vi ikke vet hvordan det er lagt. Dette slår tilbake på oss selv om noen år. Kunden må avgjøre om et badegulv eller liknende skal brytes opp, slik at hele installasjonen kan utføres i tråd med forskriftene, sier installatør Erling Walle i Vinstra Elektro AS.
– I vårt område i Gudbrandsdalen skjer det bare unntaksvis at folk selv legger varmekabler og varmefolie. Med en felles praksis blant elinstallatørene på dette området vil folk flest forstå hva de må forholde seg, sier Erling Walle.

Om NELFO
NELFO, Foreningen for EL og IT Bedriftene, (Tidl. Norske Elektroentreprenørers Landsforbund) har 1300 medlemsbedrifter. Virksomhetene, som sysselsetter 26 000 ansatte, har en årlig omsetning på rundt 26 milliarder kroner. NELFO har 27 lokalforeninger.