Elektrisk installasjon

Din elektriske/elektroniske hverdag skal planlegges. Det er lite i en ny bolig du selv kan gjøre når det gjelder det elektriske.

Her må vårt råd være å knytte til seg en registrert elektroinstallatør med nødvendig dokumenterbar bakgrunn. Du kan sjekke i DSBs register om installatøren er registrert og har lov til å forestå en elektrisk installasjon. Gå inn på: DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg

Et krav må selvfølgelig være at firmaet er konkurransedyktig i pris. På nettsidene til foreningen for el- og IT-bedriftene, NELFO finner du de viktigste krav og kriterier for å kunne velge din leverandør.

Når du har knyttet til deg en pålitelig leverandør, er det ditt eget valg hvilken form for el-installasjon du vil velge, konvensjonell med framføring av kabler til faste punkter, en stasing på et integrert trådløst system eller kanskje en kombinasjon. Få framlagt alternativer fra din leverandør.

Trådløst?
En ny installasjonsmetode basert på trådløs teknologi er nå på markedet. Installasjonstiden er kortere, kablingsomfanget mindre og systemet gir økt fleksibilitet og større grad av frihet enn et konvensjonelt elektrisk anlegg. Prismessig har slike anlegg vist seg å være tilnærmet lik de konvensjonelle, men i en ny bolig er det fornuftig å vurdere hvordan du vil styre energibruken best mulig. Med en fullintegrert løsning som kan styre lys, solskjerming, oppvarming, inneklima, ventilasjon og sikkerhetssystemer vil du trådløst kunne ha fullstendig kontroll over ditt bomilø. Slike anlegg vil kunne benyttes i en energiøkonomiseringsplan på lang sikt. Sjekk hos en registrert el-installatør hvordan ditt anlegg kan prosjekteres – de fleste installasjonsfirma kan i dag tilby slike løsninger.

Reduser strømbruken
Forbruket av elektrisk kraft øker stadig, og vi står i dag overfor store utfordringer i det norske kraftmarkedet. Potensialet for å spare strøm i husholdningene er stort. Enkle tiltak, som å senke romtemperaturen, redusere bruk av varmtvann og skifte til sparepærer, vil kunne føre til en rask reduksjon av strømforbruket i din bolig.

80 prosent av den totale energibruken i husholdningene er elektrisitet, og forbruket har økt med mer enn 50 prosent de siste 25 årene. Bruk av elektrisitet til oppvarming er den viktigste årsaken; hele 60 prosent av vårt elektriske forbruk går nemlig til oppvarming av boliger. I tillegg har boligene stadig blitt større, og krever mer til varme og belysning. Men også økt bruk av elektrisk utstyr har stor betydning. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at elektriske apparater tar nesten 20 % av strømmen i en gjennomsnittlig norsk bolig.

Tenk langsiktig
Når du planlegger din nye bolig har du en gylden mulighet til å påvirke energibehovet for mange år fremover.