Derfor er det viktig at du har samsvarserklæring

Samsvarserklæring er et av husets verdipapirer. Men aner du i det hele tatt hva det er?

Du kan være boligeier i mange år uten å ane hva en samsvarserklæring er eller hvorfor du trenger den. Så en dag får du tilsyn av det elektriske anlegget og blir bedt om å fremskaffe samsvarserklæring.

– Samsvarserklæring er en garanti på at den elektriske installasjonen er gjort riktig i henhold til regelverket, forklarer Bjørn Sørensen, fagsjef for elsikkerhet hos Nelfo.

Krav om samsvarserklæring og relevant dokumentasjon ble innført fra 01.01.1999, og er regulert gjennom Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

I følge forskriftens paragraf 12 skal enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg, utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

Samsvarserklæringen skal overleveres eier. Og du, som eier av anlegget, skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt.


Bjørn Sørensen: Fagsjef for elsikkerhet hos Nelfo.

Du må ha samsvarserklæring

Men hva skjer om du ikke har den? Samsvarserklæring kan bli sendt ut sammen med faktura, og hvis du ikke kjenner verdien av dette dokumentet kan det lett forsvinne i søpla. Eller kanskje fikk du aldri en samsvarserklæring fra elektroinstallatøren.

– Dersom samsvarserklæringen mangler, må installatør etterdokumentere. Installatør har krav på å oppbevare kopi av samsvarserklæringen i fem år. Dersom det har gått mer enn fem år, kan det bli ord mot ord hvorvidt samsvarserklæringen er utstedt, sier Sørensen.

Det kan også skje at du kjøper en bolig uten å vite at det burde følge med samsvarserklæringer på nyere elektriske installasjoner.

Og har du benyttet deg av svart arbeidskraft, vil du heller ikke få utstedt en samsvarserklæring.

Da kan du få et problem.

Heftelse på bolig

– Hvis det kommer tilsyn for å kontrollere anlegget hos deg og du ikke kan vise frem samsvarserklæring, vil du få et avvik. Da kommer det et vedtak om at det mangler samsvarserklæring og at det må skaffes. Men da har du gjerne et problem, for det er ingen installatør med respekt for seg selv som er villig til å skrive ut en samsvarserklæring på noe han ikke selv har gjort, sier Sørensen.

Ettersom de færreste installatører vil skrive ut samsvarserklæring på et ukjent anlegg, vil vedtaket om manglende samsvarserklæring fortsette å hefte ved boligen. Det kan slå tilbake på deg den dagen du skal selge boligen.

– Ved salg vil det kunne komme frem i salgsrapporten at det er en heftelse på boligen, og da risikerer du å tape penger ved et salg, sier Sørense.

Dersom du får installert en ny elektrisk installasjon i dag, skal rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, relevant utstyrsdokumentasjon, kursfortegnelse og erklæring om samsvar være på plass og kunne vises ved tilsyn eller salg av bolig.

Ifølge snl.no skal følgende fremgå av samsvarserklæringen og følgende dokumentasjon skal være med. 

Følgende skal fremgå av samsvarserklæringen:

 • Anleggets adresse
 • Hvilken installasjonsvirksomhet (firma) som har foretatt arbeidet.
 • Om arbeidene gjelder nyanleggutvidelse eller endring av det elektriske anlegget.
 • Beskrivelse av det utførte arbeid.
 • Hvilke normer og spesifikasjoner som er lagt til grunn for arbeidet.
 • En erklæring om at det utførte arbeid oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.
 • Dato, navn og underskrift fra ansvarlig eller bemyndiget person i installasjonsvirksomheten.

Følgende dokumentasjon skal være med samsvarserklæringen:

 • Sikringsfordeling
 • Rapport fra sluttkontrollen
 • Liste over anvendte normer, og eventuell beskrivelse av valgte løsninger som oppfyller de overordnede kravene i forskriftene når vanlig norm ikke er fulgt
 • Resultatene av beregninger, risikovurdering og lignende
 • Brukerveiledninger
 • Dokumentasjon for eventuell gulv-/takvarme