Bruk el-vett i hjemmet

Det er du selv som er ansvarlig hvis det elektriske utstyret og installasjonene ikke er i forskriftsmessig stand. Er du usikker, ta kontakt med ditt everk eller en autorisert installatør.

Elektrisitet, sikkerhet og uvett

Allerede i 1930-årene ble det bestemt at alt installasjonsarbeid skulle utføres av autoriserte installatører. Likevel er elektrisiteten fortsatt en hovedårsak til brann og branntilløp. Således ble i 1998 6.000 branner tilskrevet det elektriske anlegg, og 12 mennesker omkom. Året før var det 28 omkomne. Utbetalte skadebeløp fra forsikringsselskapene er over 500 mill. kr. om året.

I dag har man vanligvis et antall elektriske apparater, varmeovner, lamper etc. i enhver bolig. I de senere år er det lempet noe på forskriftene, slik at man nå selv har lov til å utføre en del enkle arbeider på utstyr med løs ledning som ikke betraktes som en del av den faste installasjonen. Arbeidet må gjøres ordentlig, slik at det ikke medfører fare for brann eller andre skader. Brudd på reglene kan medføre straffeansvar samt redusert utbetaling av forsikringsbeløp ved eventuell ulykke eller brann. Det faste opplegget er fortsatt den autoriserte installatørs enemerke, og likeledes 2-polede støpsler for over 25 A (ampere) med og uten jording. Det samme gjelder alt utstyr i forbindelse med 3-polede anlegg.

Dette har du lov til å gjøre selv

Men gjør det ordentlig, slik at det ikke oppstår fare!

o Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
o Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
o Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
o Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A med og uten jording.
o Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen.
o Kople til og skifte lamper som henger i takkrok e.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller»sukkerbit», dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene ikke belastes fysisk.
o Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke.

Finner du ikke beskrivelse her av det arbeidet du hadde tenkt å gjøre?
Da er det sannsynligvis et arbeid du ikke har lov til å utføre selv.
Ring i stedet til en autorisert installatør.

Ledningstyper du selv kan få kjøpt

Det finnes tre vanlige lette plastisolerte ledninger for lampetter etc:

PL Denne er oval, fås i flere farger, og har to 0,75 mm2 ledere. Den kan brukes for lampetter, bordlamper og for lysarmaturer med vekt opptil 1,2 kg som henger i ledningen (med strekkavlastning). Den kan ikke brukes som skjøteledning eller for håndlamper.

PLH Denne ledningen er rund, fås i flere farger, og kan i tillegg til to 0,75 mm2 ledere også ha jordleder (gul-grønn). Bruksområdet er som for PL.

PM Denne er middels sterk, oval, og fås i ulike farger. Den har to ledere på 0,75 mm2 eller 1,0 mm2, og fås med eller uten jordleder (gul-grønn). 0,75 mm2- utgaven har samme bruksområde som for PL. 1,0 mm2- utgaven kan også brukes for skjøteledninger og for lysarmaturer med vekt opptil 3 kg som henger i ledningen. Den kan ikke brukes for håndlampe.

For løst feste på vegg av PL, PLH og PM kan man få kjøpt spesielle stifter med plastklammer.

Av middels sterke plast- eller gummiisolerte ledninger finnes det fem varianter:

PMH Denne er plastisolert, rund og fås i ulike farger. Den har to ledere på 0,75, 1,0 eller 1,5 mm2, med eller uten jordleder. 0,75 mm2-varianten har bruksområde som for PL, men kan også benyttes for lysarmaturer på opptil 2,0 kg som henger i ledningen. 1,0 mm2-varianten kan brukes for skjøteledninger og armaturer på opptil 3 kg som henger i ledningen. 1,5 mm2-varianten kan bære hengende armaturer opptil 4,5 kg.

NMH er gummiisolert, rund og vanligvis sort eller grå, med to ledere på 0,75, 1,0 eller 1,5 mm2, med eller uten jordleder. 0,75 mm2-varianten har bruksområde som for PL, mens 1,0 og 1,5 mm2-variantene har bruksområde som for PMH.

NMHO er gummiisolert og oljebestandig, er vanligvis sort og ellers som NMH. Bruksområdet er som for NMH, men den kan også benyttes utendørs og for håndlamper.

NMHVO er som NMHO, men har større slitestyrke, Bruksområdet er som for NMHO.

NMHVR er slitesterk, gummiisolert, værbestandig, vanligvis sort og for øvrig som NMH, og har bruksområde som for NMHO.