Behagelig med varmekabler

Stadig flere huseiere velger varmekabler til oppvarming, både i bad, kjøkken stuer og oppholdsrom i kjellere.

Kablene gir jevn og behagelig varme, og strømforbruket er noe lavere enn for eksempel panelovner.

De fleste kabelanleggene leveres i dag med ”intelligente” termostater som gjør det mulig å senke temperaturen om natta eller i dagtimene når familien er borte fra boligen, noe som gir positive utslag på strømregningene.

– Alle som installerer gulvvarme i dag, bør sørge for at slike termostater er på plass. Det er også grunn til å utstyre eldre anlegg med termostater, slik at man får bedre kontroll med strømforbruket, sier Vidar Andresen, markedssjef i Nexans som er en av de tre største produsentene av varmekabler i Norge.

Han forteller at markedet for varmekabler fortsetter å øke.

Lett å regulere
– Varmekabler koster mindre enn for eksempel vannbåren varme, og det er lettere å regulere temperaturen med varmekabler. Normalt er levetiden for varmekabler 25–30 år, men ofte varer de lengre, påpeker Andresen, som samtidig advarer mot ”billige” varmekabler fra lavkostland.

– Det er ofte feil og mangler på slike billigprodukter, og det kan være problemer med reklamasjoner. Det beste er å holde seg til anerkjente merker, ikke minst på grunn av sikkerheten knyttet til slike anlegg, argumenterer han.

– Dessuten må kundene bruke profesjonelle fagfolk til å installere varmekablene. Det er forbudt for privatpersoner å legge slike kabler. Vi har flere eksempler på alvorlige ulykker og dødsfall knyttet til varmekabler som er lagt feil, først og fremst i baderom, understreker han.

God energiøkonomi
Med elektrisk gulvvarme kan romtemperaturen senkes 1-2 grader sammenlignet med blant annet panelovner, fordi varmen kommer fra gulvet og stiger oppover i rommet. Dette gir fort 10 prosent lavere strømforbruk og samtidig høy varmekomfort, sier markedssjef Inge Lehmann i DEVI Elektrovarme AS, som leverer varmekabler til det norske markedet.

De fleste varmekabelanleggene leveres med termostater, slik at temperaturen kan reguleres etter behov.

– Gulvvarmen fordeler varmen jevnt i hele rommet, og fungerer som en stor, vanntett radiator. Samtidig unngår man panelovner eller radiatorer som samler støv, og friheten til å møblere rommene blir større. I tillegg er gulvvarmen vedlikeholdsfri, presiserer hun.

– Gulvvarme brukes både til nybygg og rehabiliteringer. Når gamle hus pusses opp, er det mange som velger gulvvarme i ett eller flere rom. Noen ganger begynner det med badet, og så fortsetter det med stue og kjellerstue, legger hun til.

Mange løsninger
Gulvvarme forbindes ofte med innstøping av varmekabler. Men det finnes mange ”tørre” løsninger som ikke trenger støp, avhengig av hva slags rom det dreier seg om og hvilket belegg gulvvarmen skal legges under.

– Leggeplater for varmekabler under tregulv og varmefolie er populære produkter. De er raske og enkle å legge, og de kan tas i bruk straks gulvet er lagt.

– En viktig del av den totale gulvkonstruksjonen er overdekningen man velger. Skal det brukes linoleum, vinylbelegg, tregulv, parkett, laminat eller fliser, bør man alltid kontakte leverandørene av disse produktene for å forsikre seg om at den riktige løsningen for gulvvarme blir valgt.

God kontroll
– Ofte forlanger leverandørene av gulvbelegg at det settes temperaturbegrensninger i gulvet. Dette løses enkelt ved at man installerer en termostat med kombinasjonsmuligheten romgulvføler, slik at man kan sette en maksimumsbegrensning på gulvvarmen. Tregulv, parkett og laminat tåler for eksempel maksimalt 27 grader, fortsetter hun.

– Husk at installering av gulvvarme er et område som krever fagfolk og fagkunnskaper. Derfor skal montering og tilkobling av elektrisk gulvvarme alltid utføres av en registrert elinstallatør, sier Lehmann til slutt.