– AMS-måler skal gi bedre oversikt over strømforbruket

Alle norske husstander og bedrifter får installert AMS-måler innen 2019.

De nye målerne skal gi bedre oversikt over strømforbruket og mulighet for automatisk styring av forbruket. 

Det er de lokale nettselskapene som er ansvarlig for installasjonen av de nye AMS-målerne. Se hvor langt utrullingen av AMS har kommet på ditt hjemsted her. 

– Det norske strømnettet gjennomgår en datarevolusjon som folk flest ikke kjenner så godt til. De siste 15 årene har Statnett utviklet det norske sentralnettet til å bli et smart nett gjennom bruk av automatiske målere og avanserte styringssystemer. Nå er turen kommet til distribusjonsnettet, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett.

AMS-målere på plass overalt til 2019

Installasjonen av automatiske strømmålere (AMS) pågår allerede for fullt. Høsten 2017 starter full utrulling med om lag 1000 målere per dag, og går frem til siste halvår 2018.

– Innføringen av AMS vil bidra til en betydelig modernisering og automatisering, samt gi kundene bedre informasjon om eget forbruk, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund.

En undersøkelse YouGov gjorde for Statnett i 2015 viste at bare ni prosent av de spurte vet hva slike målere brukes til.

– En AMS-måler sender automatisk beskjed om strømforbruket til nettselskapet. Dermed er det snart slutt på at vi selv må lese av strømmåleren og rapportere forbruket, sier Østli.

Datatilsynet har satt spørsmålstegn ved personvernet i forbindelse med den nye ordningen, og understreker at informasjonen om strømforbruket må sikres på en forsvarlig måte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til den. 

De understreker også at fakturering er eneste gyldige formål for å samle inn opplysninger om folks strømforbruk. 

Går automatisk

Ringeriks-Kraft er ett av nettselskapene som allerede har installert AMS-målere hos sine kunder.

– Tidligere baserte vi strømregningen på en omtrentlig beregning av forbruket, ut fra informasjonen vi fikk når folk leste av strømmen. Nå får vi nøyaktig avregning time for time, og fakturaen blir helt korrekt, sier Morten Sjaamo, prosjektleder for AMS i Ringeriks-Kraft.

AMS-målerne har toveis kommunikasjon mellom måler og nettselskap. Hver enkelt forbruker får detaljert informasjon om sitt forbruk via egne nettsider og mobiltelefonen.

Du kan også lese av måleren i sikringsskapet for å se hvor mye strøm du bruker i øyeblikket.

Det kan være en god hjelp for å avsløre strømtyver i huset, for eksempel varmekabler man har glemt at står på. Den nøyaktige strømavlesningen gjør også at vi i nettselskapet lettere kan hjelpe deg å avdekke problemer med spenning, strøm på anlegget eller jordfeil, sier Sjaamo.

Håpet er at vi reduserer og jevner ut strømforbruket når vi får bedre oversikt over hva vi bruker strøm på, og når på døgnet vi bruker mye strøm.

Ett holdepunkt

Alle dataene fra AMS-målerne rundt om i landet skal samles i ett sentralt datalager, kalt Elhuben. Den skal danne grunnlaget for fakturering av strømkundene og overta en del av oppgavene som nettselskapene ellers måtte ha utført hver for seg.

Det er NVE som har besluttet å etablere og innføre AMS-målere i Norge, etter krav fra et EU-direktiv. Statnett har ansvar for Elhuben, som skal settes i drift i februar 2017.

– At alle nettselskaper og kraftleverandører får ett holdepunkt sparer tid og penger. Det blir enklere for folk å bytte strømleverandør, og det vil utvikles nye tjenester og apper for styring av strømforbruket, sier Peer Olav Østli i Statnett.

Norge ligger langt fremme internasjonalt i utviklingen av fremtidens intelligente kraftsystem. 

– Med Elhub bidrar Statnett til et teknologisk løft som vil heve kvaliteten og effektiviteten for alle kraft- og nettselskaper. Nettleverandørene får bedre kontroll over nettet sitt og kan dermed drifte og vedlikeholde det mer effektivt, når de ser strømflyten helt inn til hver husstand hver time i døgnet, sier han.

Du kan reservere deg

Selv om alle husstander og bedrifter skal over få installert en AMS-måler innen 2019, er det noen som reserverer seg. Blant annet er frykt for stråling gyldig grunn for å søke fritak. Statens strålevern rapporterer at det ikke finnes noen helsefare forbundet med de nye målerne.

Har du likevel legeerklæring på at du har frykt eller ubehag som kan knyttes til AMS, vil nettselskapene kunne gi deg et midlertidig fritak, i følge NVE.