Trendy å være nøkkelfri

Flere norske boligeiere har nå  begynt overgangen fra nøkkelknippe til elektronisk lås, viser nye bransjetall.

– Ti prosent av kundene våre tar nå spranget over til nøkkelfritt når låsen i ytterdøren skal skiftes. Andelen er klart økende, sier Knut Kildahl, daglig leder i låsesmedfirmaet Eiendomssikring i Oslo, og formann i Norske låsesmeders forening.

– Yngre, teknointeresserte menn er de første til å legge bort nøkkelen for godt, men trenden er i ferd med å bre seg til andre kundegrupper, sier Kildahl.

En nylig undersøkelse blant Trioving-forhandlere i hele landet viser samme tendens, som lanserte sin elektroniske dørlås Yale Doorman i fjor

Vil vite mer

– Drøyt halvparten oppgir at ti prosent eller flere av kundene velger elektronisk og nøkkelfritt ved kjøp av ny lås. Boligeiere i aldersgruppen 30 til 40 år er mest tilbøyelige til å velge ny teknologi, sier Morten Svensen, kommunikasjonssjef i Trioving.

Andelen kunder som etterspør informasjon om slike systemer er enda høyere.

– 52 prosent av forhandlerne våre oppgir at mer enn en fjerdedel av kundene vil vite mer om elektroniske dørlåser før de gjør sine valg. Denne nysgjerrigheten er et tydelig varsel om at teknologien er på full fart inn, sier Svensen.

Tap av nøkler er den vanligste grunnen til at folk skifter lås, ifølge undersøkelsen.

Som oftest er det familiens barn og ungdommer som har mistet nøklene sine.

Spår bratt kurve

– Noen oppgir også at de bytter lås fordi de har overtatt en ny bolig, eller fordi låsen var blitt gammel. Det trenger ikke alltid å ha skjedd noe galt før man velger å bytte lås. Andelen som bare vil ha noe nytt kommer trolig til å øke, særlig på grunn av ny, tilgjengelig teknologi.

En elektronisk dørlås gjør det mulig å erstatte den tradisjonelle nøkkelen med brikke, kode eller fjernkontroll.

Med den aller nyeste teknologien kan også disse hjelpemidlene droppes, ved at låsen styres av en app på smarttelefonen.

– Foreløpig er vi i en tidlig fase når det gjelder å ta ny låsteknologi i bruk, men kurven vil nok stige bratt, på samme måte som da bilnøkkelen ble erstattet av elektronisk fjernlås, sier Knut Kildahl i Trioving-partneren Eiendomssikring.

Han regner med at den store bølgen kommer når dørfabrikantene begynner å montere elektroniske låser som standardutstyr.

Unngå luringer i låsbransjen

Mange norske boligeiere betaler for å få filt opp helt ubrukelige nøkler, viser nye tall. Nå advarer låsbransjen mot useriøse nøkkeltilbud.

Svært ofte ender forbrukerne opp med å måtte få jobben gjort to ganger, ifølge en undersøkelse blant Trioving-forhandlere i hele landet.

Over 70 prosent av forhandlerne våre rapporterer at de månedlig eller oftere får nøkkelbestillinger fra folk som først har fått et mislykket resultat hos en uautorisert tilbyder.

Hos 38 prosent av forhandlerne skjer dette ukentlig eller oftere.

– Dette er tall som gjør oss opprørt på forbrukernes vegne. Oversikten viser tydelig at problemet med slett håndverk har vokst seg stort. Det florerer av firmaer som ikke kan utføre de jobbene de påtar seg, sier Svensen.

Mange uheldige

Som autorisert låsesmedbedrift er Låsgruppen AS blant virksomhetene som kobles inn når kunder først har fått ubrukelige nøkler andre steder.

– Vi får slike henvendelser minst annenhver dag. Strømmen av forbrukere som har vært uheldige med første tilbyder er stor og økende, sier Rune Braastad, leder for Låsgruppens avdeling i Oslo.

Mange av boligeierne har ikke fått den nye nøkkelen til å passe i låsen i det hele tatt.

– Andre forteller at nøkkelen har virket i begynnelsen, men at den etter en kort stund ikke fungerte lenger. De mest uheldige opplever at den nye nøkkelen knekker inne i låsen. Det kan fort bli kostbart, særlig hvis det skjer om kvelden eller natten, sier Braastad.

Kan koste tusener

Billignøkkelen kan i slikte tilfeller fort bli til en kostnad på seks til åtte tusen kroner.

– Dårlige nøkler kan skyldes både feil på emnet som benyttes, at slipingen utføres feil og at selve maskinen ikke holder mål. Ofte er det nok en kombinasjon av flere årsaker.

Rune Braastad vil ikke peke på spesielle tilbydere som skaper trøbbel for forbrukerne.

– Men låsservice er et fag som stiller krav til utstyr og kunnskaper, så generelt synes jeg man bør være skeptisk når noen utgir seg for å være ekspert både på nøkler, rens av tøy, reparasjon av sko, skredderarbeid og en hel masse annet på en gang.