Sats på en stilig og sikker ytterdør

En innbydende ytterdør påvirker helt klart helhetsinntrykket av et hus og med rett utforming kan døren fremstå som et møbel. Men utseendet er ikke alt - hvis døren ikke kan stå imot hverken skiftende vær eller potensielle tyver er den ikke mye verdt.

10 lure råd ved kjøp av ny dør:

1. Sjekk ut hvor stor åpningen bak dørkarmen er

Når du skal bestille ny dør er det viktig at du finner ut hvor stor åpningen bak dørkarmen er, det kan være litt vanskelig å komme til, men likevel viktig. I første omgang kan du bare måle selve dørbladet på den gamle døren og legge til 3,5 cm på begge sider, også oppe og nede. I tillegg kan du huske på at de fleste mål slutter på 9. Altså bredde 89-99 og høyde 199-209.

2. Utfør kontrollmål

Sørg for en ekstra kontrollmåling, da må lister fjernes slik at du kommer til og ser den eksakte åpningen.

3. Finn ut hvilken vei døren skal gå

Kartlegg vandring, altså hvilken vei døren skal gå. Skal døren gå ut, så stå på utsiden, skal den gå inn så stå på innsiden. Er hengslene på høyre siden og den skal gå ut, så er det en “Høyre ut”. Står du på innsiden og hengslene er på venstre siden, så er det en “Venstre inn”.

4. Velg dør som harmonerer til boligens arkitektur.

Vil du ha en dør utenom det vanlige kan du lage en skisse selv eller søke hjelp hos arkitekt.  Ta hensyn til helheten i boligområdet der du bor, slik kan du ivareta en områdemessig harmoni.

5. Pass på at døren har brannsikringstiltak

Av brannhensyn anbefales det at døren slår utover og ikke innover. Hengslene på dørene må dessuten være utstyrt med sikring slik at ikke uvedkommende kan hengsle den av. Flere ferdigdørprodusenter leverer dører med bakkantsikring samt brannsikringstiltak klassifisert som EI30.

6. Døren må være godkjent av forsikringsbransjen

Låsekasse og låstappene som brukes må være godkjent av forsikringsbransjen.   Monter FG-godkjente låser i alle dører og eventuelt også FG-godkjent alarm. Dette er også et krav fra mange forsikringsselskaper. Ytterdører bør ha to låser.

7. Velg dør med lav u-verdi

De fleste ytterdører leveres med lav u-verdi for å hindre at varme slipper ut og at kulde siver inn gjennom døren. For å tilfredstille alle kravene bygges døren opp av flere ulike lag. Blant annet av en isolerende stamme, som ofte består av styrecelleplast eller en porøs trefiberplate. Treplaten er gjerne av MDF eller plywood. De fleste ytterdører leveres ferdig behandlet utvendig enten malt eller lakkert for å tåle harde påkjenninger fra vær og vind. U-verdien på en tett dør fra 0,8 til 1,5.

8. Sats på dør med NDVK-sertifisering

Norsk Dør og Vinduskontroll foretar en NDVK-sertifisering hvor lufttetthet, regntetthet og motstand mot vindlast testes.

9. Se etter dør med CE-merking

CE merking signaliserer at produktet oppfyller EU sine krav innenfor helse-, sikkerhets- og miljøkrav som sikrer forbrukeren.

10. Velg dør med god støyisolering

For å være helt sikker på å unngå støy utenfra kan du velge en dør som er ekstra lydtett, det vil si med lydklasse 38db.

For mer info om dører:

NorDan AS, www.nordan.no
Dooria Utvik, www.dooria.no
Norsk Vinduskompani, www.nvk.no
Øra Trevare, www.oratrevare.no
Diplomat Norge, www.diplomat.no
Sjøvold AS, www.sjovold.no
Gilje døren, www.gilje.no
Vikeså trevarefabrikk, www.vikesaatrevare.no