Sikkerhetsdør stopper tyven

Sikkerhetsdør gjør jobben vanskeligere for innbruddstyven.

Den store innbruddsbølgen som slo inn over Norge for få år siden, har trukket seg tilbake i år. I følge statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har antall villainnbrudd aldri vært lavere i første halvår.

– Dette er svært gledelige tall. Vi har registrert et brudd i trenden de senere årene med økende boliginnbruddsaktivitet, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

Det er likevel ingen grunn til å ta lett på sikkerheten i eget hjem. Selv om det har vært en nedgang i antall innbrudd, var det like fullt mer enn fjorte tusen innbrudd i norske boliger og hytter i første halvår.

Gir sikkerhet og rabatt
Innbruddssikring er derfor et av flere sikkerhetstiltak som bør være gjennomført i boligen. Ikke bare sikrer det bolig og eiendeler mot tyver, men det kan også være økonomisk lønnsomt om du velger riktig.

– Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig, skriver Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

Her bør du sikre
Når du skal sikre boligen, er det viktig å vurdere hvilke deler av bygget som er spesielt utsatt. På den måten får du rettet tiltakene inn der de hjelper mest.

I følge Sintef Byggforsk kan dette for eksempel gjelde ytterdører med glasspartier eller brevsprekk i døra, terrassedører og andre sidedører, vinduer med utvendige glassingslister eller kjellervinduer med enkelt glass og vanlige hasper, og alle vinduer som er lette å klatre inn gjennom.

– Ønsker man å ha glassfelt i døra, bør dette være laminert sikkerhetsglass som er forsvarlig sikret mot fjerning, anbefaler Sintef Byggforsk i anvisningen Innbruddssikring av dører og vinduer.

Sikkerhetsdør mot ubudne gjester
En måte å sikre boligen på, er å velge sikkerhetsdør. Det er like aktuelt enten du bor i enebolig eller i leilighet. En av de som leverer sikkerhetsdører til boliger, er Swedoor.

Med en sikkerhetsdør kan du sikre boligen.
Foto: Swedoor.

– Sikkerhetsdøren er utviklet for at du skal kunne føle deg ekstra trygg på at ubudne gjester ikke kommer på besøk. Den er forsterket med stålplater på begge sider, samt at den leveres med pulverlakkert stålkarm som gir solid feste i vegg. Dette gjør den svært vanskelig å trenge gjennom.

Gir motstand
Innbruddssikkerheten til dører utføres etter NS 3170, og er delt inn i fire klasser. Jo høyere klasse, desto bedre er sikkerheten.

– Ved test skal dører i de ulike klassene klare en bestemt motstandstid ved innbruddsforsøk, skriver Swedoor.

I den laveste klassen, klasse 1, skal det ta minst tre minutter å få åpnet døra eller laget en åpning i dørbladet. I klasse 2 og 3 må det gå minst 10 minutter og i klasse 4 hele 20 minutter, i følge Sintef Byggforsk.

Grundige tester
Men hvordan undersøker man så dette? For at du skal være trygg på at døra skal regnes som sikkerhetsdør, må den gjennom en rekke tester. Standarden stiller blant annet krav til motstandsevne mot både statisk og dynamisk belastning.

I tillegg blir dørene angrepet med håndverktøy som blant annet hammer, meisel, brekkjern og platesaks. Stikksag og baufil kan også brukes. I klasse 3 og 4 bruker man i tillegg slegge, bormaskin og vinkelsliper. Ei sikkerhetsdør skal med andre ord tåle en trykk og vel så det.

Oppdater forsikringsselskapet
Dersom du bytter ut en vanlig inngangsdør med en sikkerhetsdør eller forsterker med en FG-godkjent lås, bør du gi beskjed til forsikringsselskapet ditt. På den måten er de oppdatert på forbedringer du gjør som eventuelt kan gi deg rabatt på forsikringspremien.