Sats på sikkerhet i huset

Velg sikkerhetstiltak som gjør det vanskelig for ubudne gjester å komme seg inn i huset ditt.

De fleste innbrudd er lette å få øye på; en knust rute, en dør som er brutt opp eller en åpen terrassedør.

Her er noen sjekkpunkter for sikkerhet i ytterdør:

 • Døren bør i tillegg til å oppfylle dine estetiske krav også være godkjent i henhold til isolasjon, brann- og innbruddssikring.
 • Av brannhensyn anbefales det at døren slår utover og ikke innover.
 • Hengslene på dørene må dessuten være utstyrt med sikring slik at ikke uvedkommende kan hengsle av ytterdøren.
 • Flere ferdigdørprodusenter leverer dører med bakkantsikring samt brannsikringstiltak klassifisert som EI30.
 • Låsekasse og låstappene som brukes må dessuten være godkjent av forsikringsbransjen.
 • De fleste ytterdører er høyrehengte og leveres med lav u-verdi for å hindre at varme slipper ut eller kulde siver inn gjennom døren.
 • For å tilfredstille alle kravene bygges døren opp av flere ulike lag. Blant annet av en isolerende stamme, som ofte består av styrecelleplast eller en porøs trefiberplate. Treplaten er gjerne av MDF eller plywood. De fleste ytterdører leveres ferdig behandlet utvendig enten malt eller lakkert for å tåle harde påkjenninger fra vær og vind.

Du kan lese mer om vinduer og ytterdører i artikkelene Sikkerhetsdører stopper tyven og Tryggere med innbruddssikre vinduer.

Her er noen tips for å unngå innbrudd:

 • Monter FG-godkjente låser i alle dører. Dette er også et krav fra mange forsikringsselskaper.
 • Ytterdører bør ha to låser.
 • Installer FG-godkjent alarm.
 • Alarm bør varsle i tillegg til å ule på stedet.
 • Vinduslister bør være festet med engangsskruer.
 • Om mulig bør dørkarmer være forsterket med jern.
 • Sørg for tilsyn med boligen når du er bortreist.
 • Be noen ta inn posten og lage spor i snøen om vinteren. Sørg for at det ser ut som om det bor noen i huset.
 • Viderekoble telefonen når ingen er hjemme.
 • La lys stå på, gjerne i kombinasjon med tidsbryter.
 • Merk verdifulle gjenstander.
 • Monter et FG-godkjent verdi/brannskap.
 • Snakk med ditt forsikringsselskap om hva du kan få i rabatter for sikringstiltak.

(Kilde: www.tryggogsikker.no)

Sikker terrassedør

CodeHandle fra Trioving gjør at du kan låse terrassedøren og vinduer enkelt og sikkert. Kodelås på terrassedør gjør at en eventuell innbruddstyv ikke får brukt håndtaket, selv om vedkommende knuser ruten og stikker hånden inn.

For mer info: www.trioving.no

Alarmtips 1:

Powermax Pro er en av de mest moderne boligalarmer på markedet i dag. Systemet er trådløst, kan styres via mobiltelefon og via internett. Den kan i tillegg kontrollere strømmen i huset via X-10 strømstyringsprotokoll.

Dermed kan du styre elektriske apparater i hjemmet via mobilen eller internett. Powermax Pro er et alarmsystem som også kan benyttes som hyttealarm i kombinasjon med et eget GSM-modul.

For mer info:www.tryggogsikker.no

Alarmtips 2:

Dersom du er redd for overfall eller innbrudd i hjemmet og for eksempel har soverom i første etasje, kan du utstyre deg med en personalarm, nær sengen.

Ved å trekke ut en liten splint i alarmen kommer lydstyrken opp i 130 db. Alarmen vil garantert vekke naboer som kan komme til unnsetning i en nødsituasjon. Lyden er pulserende og er så høy at den kan påvirke hørselen.

Den skrikende lyden vil være avskrekkende for en eventuell innbruddstyv eller overfallsperson, slik at vedkommende forhåpentligvis vil prøve å komme seg unna.

Alarmen er liten og kan ligge på nattbordet uten å vekke mye oppmerksomhet. Kr. 98,-

For mer info se, www.tryggogsikker.no