Inngangsdøren gir huset personlighet

Velg dør som harmonerer til boligens arkitektur. Her viser vi et knippe dører som passer som "hånd i hanske" til huset.

I gamle dager la man ofte mye arbeid i å få frem en staselig inngangsdør som viste at eieren hadde sans for de rette detaljene, slik som her i Drøbak.

Dersom du ønsker ny ytterdør som er skreddersydd til huset kan du påvirke utformingen selv.
Dørprodusenten Dooria har tatt i bruk et system som de kaller for Addera-serien der du kan designe din egen dør. Med et enkelt dataprogram som ligger på deres nettsider kan du gå inn å velge ulike elementer. Her kan du selv bestemme materiale, farge, form, om du vil ha tre eller stållister, og eventuelt glass i døren.

En annen variant er å la seg inspirere av andre hus i samme stil som ditt. Ta en tur i gamle villastrøk, rekkehusområder eller se på moderne arkitektur. Ta bilde eller tegn en skisse av det du liker og ta det med til en arkitekt som kan fullføre dørdrømmen din.
Husk å ta hensyn til helheten i boligområdet der du bor, slik kan du ivareta en områdemessig harmoni. Dersom dere er flere naboer, f.eks i et vel kan dere også gå sammen om bestilling av ytterdører.
Lokale kulturminnevernmyndigheter, arkitekforeninger og Fortidsminneforeningen kan også gi den enkelte husbygger råd i forhold til lokale byggetradisjoner dersom det er ønskelig å tilpasse utformingen av døren i gammel stil.

Sikkerhetskrav
I tillegg til at døren skal tilfredstille dine estetiske krav, må døren også være godkjent i henhold til isolasjon, brann- og innbruddssikring. Av brannhensyn anbefales det at døren slår utover og ikke innover. Hengslene på dørene må dessuten være utstyrt med sikring slik at ikke uvedkommende kan hengsle den av.
Flere ferdigdørprodusenter leverer dører med bakkantsikring samt brannsikringstiltak klassifisert som EI30.
Låsekasse og låstappene som brukes må dessuten være godkjent av forsikringsbransjen.
De fleste ytterdører er høyrehengte og leveres med lav u-verdi for å hindre at varme slipper ut eller kulde siver inn gjennom døren.
For å tilfredstille alle kravene, bygges døren opp av flere ulike lag. Blant annet av en isolerende stamme, som ofte består av styrecelleplast eller en porøs trefiberplate. Treplaten er gjerne av MDF eller plywood. De fleste ytterdører leveres ferdig behandlet utvendig enten malt eller lakkert for å tåle harde påkjenninger fra vær og vind.

Mer Informasjon
NorDan AS, tlf. 51 40 40 00
Dooria Utvik, tlf. 57 87 67 00
Norsk Vinduskompani,  tlf. 815 58 582
Øra Trevare, tlf. 72 40 94 80
Diplomat Norge, tlf. 33 36 04 40
Trenor-Gruppen AS, tlf. 73 87 37 50
Sjøvold AS, tlf. 72 40 69 00
Bovalls Dörrbyggeri, tlf. 0046 523 51700