ANNONSØRINNHOLD

Derfor skal du bruke FG-godkjent lås på dør og vindu

Ved å bruke FG-godkjente låser på dører og vinduer øker du sikkerheten og reduserer faren for ubudne gjester. Da kan du være sikker på at boligen din er trygg når du ikke er hjemme.

Moderne lås

Første prioritet ved anskaffelse av ny inngangsdør er å forsikre deg om at døren leveres med FG-godkjent lås. FG står for «forsikringsgodkjent» og er avgjørende for at verdiene dine har en viss sikkerhet mot innbrudd og tyveri.

Du får en kort innføring i begrepet i denne videoen:

Hakereile

En FG-godkjent lås med hakereile og innvendig knappevrider som kan fjernes, gir god nok sikkerhet for et hus. Forutsetningen er at du velger en lås og sylinder av god kvalitet, samt et sikkerhetssluttstykke i karmen. Låsesmeden forklarer deg alle detaljer.

Noen ønsker å supplere med en separat, godkjent tilleggslås, også kalt tilholderlås eller sikkerhetslås. Denne benyttes som fraværslås – altså kun når du vet at huset står tomt. 

Tilleggslåsen bør monteres i god avstand fra hovedlåsen, minst 40 centimeter. Døren får da to låsepunkter og blir enda vanskeligere å bryte opp. Nedenfor finner du en oversikt over de ulike FG-godkjente låsvariantene.

Sylinderlås 

Sylinderlås lages i mange varianter og utførelser og kan brukes både som dørlås og vinduslås. De kan utføres for betjening med nøkkel på begge sider eller med knappevrider på innsiden. For ordens skyld: En god hengelås er også utstyrt med sylinder.

Knappevrideren gjør låsen lettvint og bekvem å betjene fra innsiden, men er samtidig sårbar ved innbrudd. Dette gjelder særlig der døren eller dørpartiet har vindu, spinkle fyllinger, brevsprekk eller andre svake punkter. Knappevrideren gir også tyven mulighet til å ta seg ut gjennom døren med tyvegodset selv om han eksempelvis kom inn gjennom et kjellervindu.

Sylinderlåser med FG-godkjenning derimot, skal ha sylinder på begge sider. På innsiden er den utformet som en knappevrider, men er i realiteten en nøkkel som kan tas ut når du forlater huset. De beste variantene er sikret mot boring og dirking, og kan benyttes både som hovedlås eller tilleggslås. For bruk i bolig kan de også leveres som tofunksjonslås. 

Tilholderlås

Dette er en annen hovedtype av dørlåser som gir økt sikkerhet mot innbrudd. Hele sperremekanismen er beskyttet i låskassen, og denne typen brukes som nevnt ofte som fraværslås. Tilholderlåsen kan vanligvis bare betjenes med nøkkel og er da ikke egnet som eneste lås i en vanlig inngangsdør. Det finnes imidlertid også tilholderlåser med knappevrider. 

Tofunksjonslås

Denne betegnes som både hjemmebekvemog fraværssikker. Eksempelvis kan en tofunksjonslås ha én sylinderlås og én tilholderlås i samme låskasse. En annen type tofunksjonslås er en sylinderlås med dobbeltsylinder. Det vil si at den kan betjenes med nøkkel fra begge sider, men i tillegg med knappevrider på innsiden. Knappevrideren kan imidlertid settes ut av funksjon når huset står tomt. 

Elektronisk dørlås

Med en elektronisk dørlås kan du velge om du vil bruke trådløs brikke eller taste en kode. Du kan også betjene låsen ved hjelp av en app på mobilen. Sånt gjør ting litt enklere i det daglige. Det finnes et stort utvalg av elektroniske dørlåser med ulik kvalitet og nivå på sikkerheten. Så lenge den elektroniske dørlåsen har FG-godkjenning, er du på trygg grunn.

Lås på vinduer

Alle vindusbeslag må være av solid kvalitet, fortrinnsvis i stål, og være utført og montert slik at de ikke kan skrus av eller manipuleres fra utsiden. Rammen skal ikke kunne løftes av beslagene i lukket stilling, og vinduene bør ha flere lukkepunkter.

Ved låsing av vinduet må du være oppmerksom på at det i kan være rømningsvei ved brann. I så fall må det bare låses når ingen er hjemme. 

Vinduslåser lages i flere utgaver for montering på ramme og karm. Disse låsene egner seg best til sikring av eksisterende vinduer. Nye vinduer kan utstyres med låsbare vridere, men også for slike vinduer vil det være bedre med en separat vinduslås. 

På denne måten får man et ekstra låsepunkt og vinduet blir vanskeligere å bryte opp. På eksisterende vinduer av nyere dato kan vrideren ofte skiftes ut med låsbar vrider. Låsbar vrider gjør det vanskelig å åpne vinduet hvis glasset knuses. 

Velg FG-godkjent

I utgangspunktet finnes det mange ulike låser å velge mellom. Hylleutvalget er ganske brukbart i enhver altmulig-butikk for folk som liker å fikse ting selv. Utvalget skrumper inn hvis du konsentrerer deg om produkter fra de etablerte leverandørene som også tilbyr produkter med høyere sikkerhetsnivåer. I Norge er det kun en håndfull, men til gjengjeld er det et solid utvalg løsninger å velge mellom fra disse.

Hensikten med å benytte en FG-godkjent lås er først og fremst innbruddsikringen. Den har bedre styrke og kvalitet enn en versjon uten denne godkjenningen. Den er sikret mot dirking og motstandsdyktig mot boring. 

  • Her er noen tips om hvordan du finner frem til den leverandøren av mekaniske dørlåser som gir deg best sikkerhet til en kostnad du kan leve med. Men husk: En FG-godkjenning er vesentlig både for mekaniske og elektroniske dørlåser.
  • Last ned denne oversikten over konkrete grep du kan ta selv for å sikre boligen din: Gratis sjekkliste: 7 tips for tryggere bolig