Listverk – Detaljer som gir det lille ekstra

Det er detaljene som setter kronen på verket. Et panelarbeid sluttføres først når listene er på plass. Listverk finnes i en mengde profiler og leveres i en rekke tresorter hvor furu, gran og eik er de mest brukte.

I Norge er det stor tradisjon i å lage trebaserte materialer, så det finnes en rekke steder hvor man kan bestille listverk. Å liste et rom kan du gjøre selv med litt trening, men godt verktøy er viktig for å oppnå ønskelig resultat. Når du skal velge listverk så vurder hvilken stil du ønsker, standard-profiler, eller kopier fra gamle stilperioder som Rokokko, Klassisk og Sveiserstil. Gran brukes gjerne når listene allikevel skal males, furu når de skal være trehvite. Eikelister leveres både ubehandlet og ferdig lakkerte.

Taklister
Ved valg at taklister kan du vurdere å bruke klosser i hjørnene, dette kan gi et mer gammeldags utseende. Det finnes også taklister som kan skjule elektriske ledninger hvis det skulle være behov for det. Det kan være fornuftig å være to personer som setter opp taklister, husk trapp/krakk !

Gulvlister
Når du skal montere lister på gulvet er det viktig å se hvor stor ”glippe/sprekk” det er mellom gulv og vegg. Som oftest er denne ikke større enn 5-10 mm. Et tips hvis avstanden er for stor er å sette opp en rett list først, og deretter sette opp en feielist utenpå der igjen som har en høyde på 10-20mm.

Gerikter(Karmlister)
Gerikter eller karmlister brukes rundt dører, vinduer, luker osv. Det som må undersøkes er hvor brede geriktene skal være. Ved montering må man passe på at listene sitter helt ned til gulvet før de festes. Hvis det brukes harde tretyper som eik kan det være lurt å forbore før listene festes.

Brystningslister
I forbindelse med avslutning av brystningspaneler er det egne lister til dette formål. Pass på riktig dybde når listene skal kjøpes.

Feielister
Foran dører bør det monteres lister av harde treslag da disse ofte utsettes for mye slitasje. Det vanligste er å bruke eikelister til dette formål. Til dette arbeidet trengs det maskiner som kan kappe listene på langs (fuse) for å tilpasse listene i høyden.

Utforinger
Ved innsetting av vinduer vil det som oftest være behov for å sette inn utforinger for å bygge ut avstanden fra vinduet til veggen. Bredden på utforingene vil variere avhengig av veggens tykkelse. Utforinger leveres i mange typer men heltre brukes som oftest inntil ca 200 mm, deretter er det ofte limtre eller spon som benyttes.

Vannbrett
Vannbrett benyttes over og under vinduer dører og andre steder hvor man ønsker å unngå at vann skal renne. Ved montering av vannbrett som ofte gjøres før panel settes opp er det viktig å klemme ev. vindsperre mot underliggende losholt.