Har kartlagt treprodukters miljøpåvirkning

Nå kan du finne ut hva slags miljøpåvirkning treprodukter som benyttes i byggeprosjekter har.

Har du noen gang lurt på hvordan klimagassutslippet er for panelet du kler hytta med eller limtrebjelken du bruker i konstruksjonen? Nå kan du få vite det.

Resultater av livsløpsanalyser for treprodukter er nå dokumentert i form av miljødeklarasjoner og er presentert i en ny rapport fra SINTEF Byggforsk. Dette gjelder produkter som konstruksjonslast, kledning, massivtre og limtre.

– Treindustrien har gjort et grundig arbeid med å dokumentere miljøbelastning fra egne produkter. Med en slik kunnskap er man godt rustet for framtidens bygg, hvor redusert miljøbelastning og såkalt nullutslipp er sentralt, sier prosjektleder og forsker Silje Wærp ved SINTEF Byggforsk.

Miljøriktig valg: På nettsiden www.epd-norge.no kan du finne ut hvordan byggevareproduktene påvirker miljø og klima.

Viktig dokumentasjon
Både private og profesjonelle kjøpere har blitt mer bevisste, og stiller stadig høyere etiske og miljømessige krav. Med en standardisert, tilgjengelig miljødokumentasjon i form av miljødeklarasjoner vil det være lettere å stille krav ved innkjøp, og vurdere miljøegenskapene til produkter innenfor samme kategori uavhengig av region eller land.

– Miljødeklarasjoner gir informasjon om alle miljøegenskapene til et produkt; eksempelvis klimagassutslipp ved produksjon, fornybare råvarer, hva slags kjemikalier som brukes og hvordan produktet blir som avfall. Dette er viktige temaer som produsenten av byggevarer må dokumentere i byggeprosjekter, sier Wærp.

Grunnlag for miljøriktige valg
Arbeidet med miljødeklarasjoner har også ansporet industrien til å se på forbedringer. Det viser seg blant annet at kjemiske byggprodukter i relativt stor grad bidrar til det ferdige treproduktets totale miljøbelastning, noe det er ønske om å se nærmere på.

– En miljødeklarasjon betyr altså ikke en godkjenning på miljøområdet, men er en objektiv kommunikasjon av miljøegenskaper for et produkt. Arbeid med miljødeklarasjoner igangsetter til gjengjeld ofte prosesser for miljøforbedring i bedriften, sier Wærp.

Skal det velges et materiale for et bygg, kan man nå ved hjelp av miljødeklarasjoner sammenligne miljøbelastningen. Miljødeklarasjoner for de ulike byggeproduktene finner du her.