Byggemateriale med tradisjon

Tre har gjennom generasjoner vært selve grunnstenen i vår norske byggekultur. Dette materialet er vi kjent med, og vi ser på trelasten som tradisjon, miljø og ikke minst som et norsk byggemateriale.

I de senere årene har moderne teknologi og forbedrede produksjonsmetoder sørget for at vi har fått enda flere muligheter i bruken av trelast. Vi har vel alle lagt merke til ”Vikingskipet” på Hamar og vår nye hovedflyplass på Gardermoen, hvor limtre-bjelker er en viktig del av byggekonstruksjonen. I moderne innredninger til kontorer, offentlige bygg og private boliger har også arkitekter økt bruken av tre i nye og spennende miljøer og konstruksjoner. Det er i første rekke gran og furu som er de vanligste treslagene som blir brukt, men i de senere årene har vi begynt å bruke andre treslag mer som for eksempel bjørk, osp og eik.

Et naturprodukt
Trelast kommer direkte fra naturen, og er derfor et miljøvennlig materiale som de fleste av oss er i kontakt med daglig. I Norge har vi strenge lover og regler som regulerer hogst og avvirkning av skogen, både til rekreasjon og som et fornybart byggemateriale. Kvaliteten på trelasten er forskjellig, ut i fra bruksområder og egenskaper. Det heter at ingen trær er like, noen som også betyr at det ikke er et bord eller en planke som er lik. Produsentene av trelast velger derfor ut bruksområdene til hver enkelt planke og bord, slik at du får et produkt som har den rette kvalitet og egenskap til det formålet du skal bruke det til.

Levende materiale
Trelast er på mange måter et levende materiale, som normalt sett ikke er formstabilt over en lengre periode. Produkter av tre vil trekke til eller gi fra seg fuktighet til miljøet omkring. På denne måten utvider eller krymper trelasten i forhold til den luftfuktigheten som det blir utsatt for. Det er derfor viktig å velge trelast med riktig fuktighet i forhold til bruksområdet. Skal du for eksempel kjøpe nytt tregulv til stuen, bør du velge et spesialtørket gulv med 6-8 prosent fuktighet, men skal du ha et tregulv til hytta på fjellet, som ikke er oppvarmet hele året, bør du kanskje bruke e gulv ca.17 prosent fuktighet. Ved å lagre listverk, panel, gulvbord og andre trelastprodukter en tid på det stedet produktene skal benyttes, vil disse stille seg inn på fuktigheten i omgivelsene, og ikke så lett krype fra hverandre eller utvide seg mer enn vi har beregne. Det heter seg at halve jobben er planlegging, og dette gjelder også når du skal kjøpe trelast. For at du skal være sikker på å få et godt resultat, er det nødvendig at du begynner planleggingen hjemme, før du drar til din lokale trelast-forhandler.