Om byggesøknad

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Reglene praktiseres litt ulikt i den enkelte kommunene, men ofte praktiseres de slik: 

  • Terrasse bygget rett på terrenget: Terrasse med høyde opptil 0,5 meter trenger ikke tillatelse fra kommunen. Bygges terrassen nærmere enn 4 meter fra nabogrense, kreves samtykke fra naboen.
  • Annen terrasse enn nevnt over krever søknad i form av ”melding” til kommunen. En melding er en enklere form for søknad, og tillatelse gis oftest innen tre uker.

    Hva inneholder en slik ”melding”?   

  • Meldingsskjema. 
  • Kvittering for nabovarsel. 
  • Fagmessig utførte tegninger,med mål på terrassen tegnet inn.
  • Situasjonskart. Bestilles fra kommunen. 
  • Forenklet avfallsplan. 
  • Gravemelding hvis det skal graves i kommunal vei eller grunn. Det samme gjelder dersom det ligger kommunale ledninger over din tomt eller i nærheten.

Det er også en fordel å legge ved et brev som forklarer hva man bygger og hvilke endringer som gjøres.