Tettere hus og større vinduer – se de nye byggereglene for 2017

Fra nyttår 2017 blir det strengere byggeregler for alle nye boliger. Kravene skal sikre bedre energieffektivitet og spare miljøet. 

Krav om bedre energieffektivitet ved nybygg ble lansert ved nyttår 2016 med en ett års overgangsperiode. Det betyr at fra 1. januar 2017 må alle nye boligprosjekter holde seg innenfor minimumskravene i byggereglene

Målet er mer miljøvennlig boligbygging, og alle som ikke søkte før nyttår 2017 må forholde seg til de nye boligreglene.

Hovedpunktene på listen av krav innebærer:

  • Bedre vinduer
  • Bedre tetthet
  • Bedre isolerte gulv
  • Høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi

Hensikten med kravene er å redusere unødvendig tap av varme og begrense eventuelle kjølebehov.

De nye grensene sier at totalt netto energibehov (kWh/m2 oppvarmet BRA) pr år ikke skal overstige 100 for småhus og 95 for boligblokk.

Hvis du ikke har mulighet til å beregne hele energirammen for boligen, kan du i stedet velge å forholde deg til listen med ni punkter med tiltak for bedre energieffektivitet. Holder du deg innenfor på alle ni, slipper du å tenke på totalkravet.

Den viktigste forandringen i regelverket som trådte i kraft med full effekt fra 1. januar 2017, er den som omhandler tetthet. Det vil si hvor mye lekkasje som tillates. Her reduseres minimumkravet fra 2,5 til 0,6 (pr. time ved 50 Pa trykkforskjell).

Minste tillatte U-verdi for dører og vinduer reduseres til 0,8 (ned fra fra 1,2) og på gulv fra 0,15 til 0,10.

Prosenten av BRA som kan benyttes til vinduer/dører økes fra 20 prosent til 25 prosent.

Det er ikke bare nybyggere som bør tenke på bedre energieffektivitet. Les mer om hvilke tiltak du kan gjøre for å spare penger og miljøet

Hold deg oppdatert på gjeldende byggeregler – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kilde: dibk.no og lavenergiprogrammet.no.