Nå får du enkelt svar på hvor mye du kan bygge

Planlegger du tilbygg, påbygg eller ny garasje? Da må du først finne ut hvor mye du har lov å bygge på tomten. Nå er det lansert en ny veiviser som gjør det enklere å få svar. 

1. juli kom den nye Plan- og bygningsloven som åpner for at man kan bygge garasje eller andre frittliggende bygninger på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. 

Uansett om du skal bygge stort eller smått må du holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting, som bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. 

For å hjelpe deg med å finne hvor mye du kan bygge har Direktoratet for byggekvalitet (Dibk) nå lansert tjenesten «Hvor stort kan du bygge?»

– Vi vet at dette med å beregne grad av utnytting oppleves som svært komplisert av mange, sier senioringeniør i DiBK, Anna Schultz i en pressemelding.

For å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din må du selv innhente informasjon om:

  • Reguleringsplan for eiendommen din
  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplan
  • Kommunens parkeringsnorm
  • Matrikkelbrev (finnes også seeiendom.no)

Denne informasjonen må du selv fylle inn i veiviseren for at den skal kunne gi deg riktig svar på hvor mye du kan bygge ut på tomten din.