Ikke la de nye reglene ødelegge nabofreden

 Vil de nye plan- og byggereglene ødelegge flere naboforhold? Ekspertene gir deg rådene for å beholde nabofreden.

For et par uker siden skrev vi om de nye plan- og byggereglene som inntrer 1. juli i år. Blant annet skal du kunne bygge en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller advare naboen. Det gjelder også for boder, og lignende, på inntil 15 kvadratmeter, men det er en maksgrense.

Det er forskjellig fra den enkelte kommune og noen ganger også for hver enkelt tomt. Det er en maksgrense på hvor mange kvadratmeter en tomt kan være bebygd. Derfor må du først finne ut din tomts begrensning.

Når naboen ikke kan si noe

Innenfor disse reglene er det ikke krav om nabovarsel og naboen har heller ingen rett til å klage. Det er for tidlig å si om antall nabokrangler vil øke, men en økende frustrasjon er mulig, sier informasjonssjef og advokat Dag Are Børresen fra HELP forsikring. De spesialiserer seg på advokatforsikring.

I forhold til de nye byggereglene kan det likevel være lurt å informere.

– Det er ingen god idé å ikke informere før du starter et byggeprosjekt. Ved å informere er det større sjanse for å beholde nabofreden, sier Børresen.

Jo tidligere du snakker med naboen, jo større sjanse er det for å unngå en konflikt. Flere grubler over ting de er irritert over for lenge, og tør ikke snakke med naboen – da øker problemene.

– Noen synes det er enklere å ringe en advokat enn å prate med naboen. Da starter du i feil ende, sier Børresen.

dag are børresenPressefoto: Dag Are Børresen, informasjonssjef og advokat i forsikringsselskapet HELP.

Behold nabofreden

Det kan være både greit og lurt å rådføre seg med en advokat på hvilke regler som gjelder, men Børresen anbefaler å ikke slenge det frem i første prat med naboen.

Et tips for å unngå konflikter er å tilby naboen noe for å få det du ønsker. Kanskje naboen trenger en ekstra parkeringsplass og du har en han kan låne. Ved å tilby dette er det større sjanse for at du får hugget ned det irriterende treet.

Hvis det blir en trykket stemning i nabolaget kan dere gå til Konfliktrådet. Konfliktrådet tilbyr gratis megling og forholder seg minst mulig til det juridiske.

– De som sier ja til å komme pleier å komme til en løsning, sier Karen Kristin Paus, seniorrådgiver i Konfliktrådets sekretariatet.

Fra 2009 til 2014 har Konfliktrådet fått inne fem prosent flere nabokonflikter. Grunnen til økningen er usikker, og faren er stor for at de nå blir enda fler.

Så lenge naboen holder seg innenfor de nye reglene er det ikke mye man kan få gjort, men å ergre seg løser ingenting. Ikke bygg opp et sinne og mist kontakt med en tidligere god nabo – det går kun utover deg selv, sier begge ekspertene.