Glemte du å søke kommunen om lov til å bygge?

I etterpåklokskapens navn - hvordan søke når bygget allerede står oppført?

Du børster sagflis av hendene, og lukker verktøyskrinet etter endt innsats som snekker. Stolt ser du på hjemmesnekret byggverk, kanskje uten å vite at dette hadde du rett og slett ikke lov til å bygge uten å ha søkt og fått godkjent fra kommunen først. Hva gjør du da, når du blir påminnet lovverket?

– Utbygger og eier vil være ansvarlig for å sørge for søknad og godkjenning før det bygges, sier Frode Grindahl i Statens bygningstekniske etat.

– Dersom det er bygget uten tillatelse vil utgangspunktet være at du tar kontakt med kommunen. Det kan gi mulighet for å søke om godkjenning i etterkant. Alt etter hva som er bygget ulovlig, og om du eventuelt ville ha behov for dispensasjoner, bør det være en mulighet for å få prøvd saken i ettertid, sier Grindahl.

Det kan også hende at kommunen tar kontakt med deg, dersom de får tips fra naboen, eller selv oppdager at du har bygget uten godkjenning.

Må ikke reagere
Saksbehandler må finne ut om det er en formell feil eller materiell feil det er snakk om. En formell feil kan være om bygget er meldings- eller søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, uten at tillatelse foreligger. En materiell feil handler om at det foreligger feil som er i strid med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven (Pbl).

Saksbehandler vil deretter finne ut om det skal reageres. Du kan straffes med sanksjoner, men dersom saken er bagatellmessig, kan saksbehandler etter Pbl la være å reagere. Du vil antageligvis bli bedt om å levere en skriftlig redegjørelse, og opplyses om søknadsplikten.

Tiltaket kan vise seg å kunne godkjennes ved behandling av søknad som sendes inn i ettertid. Søknad om ulovlig utført tiltak som søkes godkjent i etterkant, skal behandles etter det lovverk som er gjeldende på det tidspunkt søknaden kommer kommunen i hende. Saksbehandleren skal behandle søknaden som om tiltaket ikke er utført. Hun skal vurdere tiltak i forhold til å oppnå retting av ulovlighetene, og i forhold til å virke preventivt og bidra til generell opprettholdelse av respekt for lovverket.

Straffbart
Mange har ikke den aller største respekt for lovverket når det kommer til byggsøknader. Noen vil kanskje gamble med at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Men søknad bør absolutt sendes og godkjennes før første spadestikk eller spikerslag. Det kan nemlig være straffbart å bygge tilbygg eller terrasse uten å søke kommunen, selv om man får tillatelse i etterkant. Straffebestemmelsene retter seg mot det å utføre et tiltak uten å ha en nødvendig tillatelse, det er i følge Økokrim altså uten betydning at gjerningsmannen ville få den aktuelle tillatelsen om han bare hadde søkt.

– Det er selvsagt ingen garantier for utfallet av en slik sak. Det kan eventuelt medføre at byggetiltaket må justeres med henhold til høyde eller avstand til naboen eller andre ting. Kommunen kan kreve ulovlig arbeid fjernet eller rettet, og kan gi pålegg om tvangsmulkt dersom eier ikke innretter seg etter kravene, sier Frode Grindahl i Statens bygningstekniske etat.

Fakta: Mer informasjon på www.byggsok.no. Byggsøk-informasjon er informasjons- og veiledningssider fra kommunene om plan- og byggesaker. Det driftes av Statens bygningstekniske etat.