ANNONSØRINNHOLD

Dette kan du bygge uten å søke

Det er fint å være impulsiv, men ikke alltid med hammer og spiker i hånd. Ikke alle byggverk kan snekres opp uten å søke kommunen om lov først. Hva kan vi bygge uten å søke?

Ikke alle tiltak du bestemmer deg for å utføre på egen eiendom må innom kommunens byggesakskontor. De minste tiltakene må også følge de materielle kravene i regelverket, og du er selv ansvarlig for å følge det. Det du bygger må ikke være til fare eller urimelig ulempe for sine omgivelser. Husk at hovedregelen for avstand til nabogrense normalt er fire meter. Du må ta «skjønnhetshensyn», både i forhold til omgivelsene og til ditt eget hus. Er du usikker, ta kontakt med kommunen.

Levegg
Hold deg fire meter unna naboens grense, så kan du bygge en levegg som er opptil 1,8 meter høy og 10 meter lang.

Original fasade
Dersom du vil tilbakeføre fasaden på huset til slik den originalt var, og kan dokumentere det tidligere utseendet med tegninger, bilder eler historiske dokumenter, trenger du ikke søke.

Utskifting
Normal oppussing og vedlikehold som utskifting av vindu, panel og takstein til tilsvarende type er unntatt fra søknadsplikten.

Redskapsbod
Du trenger heller ikke søke for å sette opp en redskapsbod, dukkestue eller lignende, dersom den følger disse kriteriene: Den må være frittliggende, på en eiendom som er bebygget fra før. Bruksarealet må ikke være mer enn 15 kvm. Dersom du holder deg innenfor mønehøyde på tre meter og gesimshøyde på 2,5 meter, er du fritatt fra byggesøknaden. Bygningen kan ikke brukes til bolig, og den må ligge fire meter fra nabotomten.

Endre fasade
Dersom du vil endre på fasaden uten at bygningens karakter endres. Her må det brukes skjønn. Mye kan endres på et Block Wathne-hus uten at man må søke, men svært lite kan utføres på antikvariske bygninger uten søknad.

Golv
Du kan snekre plattinger og legge steinheller uten å søke kommunen om lov. Terrasser som ligger over bakkenivå må byggemeldes med enkel melding.

Stamp og skur
Så lenge du klarer deg med under 1001 liter vann, kan du bygge utendørs badestamp uten papirarbeid. Du kan også bygge skur for kildesortering, søppelkasser, lekestativ og fontener uten å trekke inn kommunen. Skritt opp en meter fra husveggen, så trenger du heller ikke søke for å bygge utepeis.

Gjerde
Så lenge du ikke blokkerer sikt til vei, og ikke bygger høyere enn 1,5 meter, er gjerder unntatt søknadsplikt.

Lange ting
Antenner må maks være 2 meter høy, parabolantenner inntil 1,2 meter i diameter. Flaggstang er greit.

Innendørs
Ombygging innendørs må ikke omfatte flytting av bærevegger og slikt, da må du søke kommunen om lov.

Kilder: Plan- og bygningsloven, Forbrukerrådet, www.byggsok.no