De nye byggereglene kan skape konflikt

Fra 1. juli 2015 kan du bygge inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller advare naboen. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Les mer for vite hvilke.

De nye byggereglene skal gi huseierne en større frihet og forenkle byggeprosessen. Kommunen frigjør sine ressurser og får med det tid til å ta seg av viktigere saker. Både positivt og negativt mener Huseiernes Landsforbund.

LES OGSÅ: Byggereglene som gjelder fra 2016

Det er omfattende nye byggeregler som vil trå i kraft den 1. juli. De viktigste punktene ser du under:

  • Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle naboer. Reglene per dags dato er at bygg større enn 15 kvadratmeter må søkes om til kommunen. Dette gjelder også hvis bygget skal stå nærmere enn 4 meter fra tomtegrensen.
  • Fra 1. juli kan du bygge inntil en meter fra tomtegrensen uten å søke. Du trenger heller ikke samtykke fra naboen.
  • En fordel for naboene er at byggene kan ikke ha høyere mønehøyde enn 4 meter og gesimshøyde på 3 meter. 
  • Bygg på inntil 15 kvadratmeter, som ved- og sykkelbod, balkong, åpent overbygget inngangsparti også videre kan settes opp uten søknad.

Per Christian Nordal Huseiernes Landsforbund

Pressefoto: Per Christian Nordal, advokat ved Huseiernes Landsforbund. 

Flere nabokonflikter

Per Christian Nordal, fra Huseiernes Landsforbund, er positive til effektiviseringen det vil medføre, men skeptiske til å fjerne nabovarslingen.

– Nabovarslingen er en fin måte å markere starten på noe, at det skal skje noe i nabolaget. Vi har hatt et ønske om at det ikke skulle fjernes. Nå risikerer vi få flere konflikter, sier Nordal.

Oppstår det konflikter er det ikke lenger kommunen som må ordne opp. Naboene kan ikke lenger protestere på samme måte. Blir det likevel konflikt kan det tas via  domstolen. 

Følg Vi i Villa på Facebook

Ikke bare postivt

Huseiernes Landsforbund har hatt et ønske om en enklere byggeprosess. De er veldig fornøyde med at du nå kan endre terrenget i hagen, sette opp levegg og gjøre enkle forandringer på fasade uten å søke. Problemet er høyden disse nye byggene kan ha, mener Huseiernes Landsforbund. 

Ikke la de nye byggereglene ødelegge nabofreden

– Med denne høyden, bare en meter fra nabogrensen, kan det fort bli konflikter. Bygningene kan sperre for sol og utsikt. I tilegg har vi ønsket en begrensning på antall bygg som kan plasseres i nabogrensen uten søknad. Dette for at ikke hele tomtegrensen skal bli fylt igjen, uttaler Nordal

Hva mener du om de nye plan- og byggereglene? Del dine tanker i kommentarfeltet.

Les også:

Her er badet som kostet 617 kr!

Måker du hyttetaket like raskt som Geir Håkon?

Slik blir oppussingen søl- og støvfri

12 utrolige byggetabber