Treterrasse på rekordtid

Se hvordan to tømrere bygger en treterrasse på to dager. Her får du mange tips til hvordan du gjør det like flott.

Nå kan du glede deg til å se et par rutinerte håndverkere svinge verktøyet. Ikke bli overrasket om du etterpå får lyst til selv å styrte ut i hagen for å begynne med oppmålingen til en ny terrasse. De to tømrerne gjør nesten tingene enklere enn de i virkeligheten er – og det inspirerer.

Det ender med at de bygger den store terrassen, som ligger flott nedsenket i plan med plenen rundt, på bare to dager. I tillegg får de tid til å lage en trapp med fire trinn, som gir enkel tilgang til terrassen. Fellesnevneren for alle byggeprinsippene og tipsene som gjør jobben så raskt og effektivt, er å ta problemene på forskudd – samt å bruke godt verktøy.

Det meste av jobben ligger i de lagene du knapt tenker på som en del av det å bygge en terrasse. Men når den delen er ferdig, så er det en ren ­fornøyelse å legge ut de flotte terrassebordene i løpet av et par timer til slutt.

Dette har vi brukt:

Materialer

98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper

 • 10 stolper (A) à 115 cm (kjøp f.eks. fem stolper à 240 cm)

48 x 98 mm trykkimpregnerte bjelker

 • 1 svill(B), 800 cm (2 stk. à 420 cm)
 • 2 bjelker (C) à 800 cm (4 stk. à 420 cm)
 • 13 tilfarere (D) à 420 cm

28 x 120 mm trykkimp. terrassebord

 • 34 bord (E) à 480 cm
 • 34 bord (F) à 360 cm

Dessuten:

 • 10 bolter med muttere, 12 x 180 mm
 • 10 bulldogskiver, 12 mm
 • 13 betongskruer med hode, 152 mm
 • 800 rustfrie terrasseskruer, 5 x 50 mm
 • 80 rustfrie sponskruer, 6 x 120 mm
 • Murpapp
 • Oljegrunning
 • Gråsvart terrassebeis 

Verktøy

 • Minigraver (leies)
 • Motorisert jordbor (leies) og en hullspade
 • Rotorlaservater (leies) eller et slangevater
 • Snorslag (krittsnor)
 • Kappsag eller håndsag
 • Skrumaskin 
 • Langt vater
 • Slegge eller tung hammer
 • Pipenøkkel med skrallefunksjon
 

08.00 første dag

Jorden under terrassen fjernes

jorden under terrassen fjernes Huseierne vil ha terrassen ned i plan med gressplenen. Derfor begynner de to tømrerne med en stor jobb, en jobb vi andre nok ville gjort alt for å unngå: de fjerner så mye jord at de kan bygge terrassen på samme måte som om den skulle stått høyt over bakken. Det betyr nemlig at de bare skal sikre at tre lange bjelker ligger i plan, noe som er mye enklere enn å justere alle tilfarerne i neste lag enkeltvis. Når bjelkene er i plan, kan tilfarerne – og deretter bordene – legges lynraskt. Til gjengjeld gjør de gravingen mye enklere ved å leie en minigraver. Uten den ville gravingen tatt flere dager.

1. Den leide minigraveren er i gang. Det skal fjernes 45 cm jord for å lage plass til bjelker, tilfarere og bord – og luft under bjelkene. Det går fort å bli fortrolig med maskinen, og du må ha en plan for hvor de 15 kubikkmeterne med jord skal legges.

 

2. Hullets dybde sjekkes jevnlig. Tømrerne setter opp et roterende laservater utenfor området terrassen bygges på. Med et tilhørende måleapparat styrer de dybden på hullet og alle andre høyder derfra, uten å flytte laseren 

11.00 første dag

Stolpene graves ned

Stolpene graves ned Etter en velfortjent kaffekopp, er det tid for fundamentet; stolpene. Det skal være tre bjelker i alt på langs av husveggen. Etter at tømrerne har skrudd den første direkte på veggen, graver de ned stolper for å bære de to andre. Til hver bjelke bruker de fem stolper. Stolpene stikker omkring 25 cm opp fra bakken, så det aller meste graves ned. For at telen ikke skal skape problemer, graves de 90 cm ned i dette tilfellet.

1. Høyden på svillen (B) markeres på veggen. Svillen, den bjelken som sitter på veggen, plasseres så det er plass til tilfarere og terrassebord over den, før vi havner i den planlagte høyden.

2. Svillen (B) skrus fast. En mann holder svillen på plass ved merkene, mens den andre borer gjennom svillen og inn i veggen med et  7,5 mm bor. Svillen skrus fast med skruer som griper i både svill og vegg.

3. De to delene til svillen skjøtes over en oppklossing. Svillen er ikke lang nok i ett stykke, så den skjøtes midt over en oppklossing av murpapp. tips: Er ikke bjelkene like høye, skal du sikre at det er overkantene som flukter.

4. Stolpehullene graves ut på rekordtid. Stolpene skal stå i to rette rekker, parallelt med bjelken på huset. Tømrerne har trukket to snorer og satt pinner i bakken for å markere hvor hullene til stolpene skal bores.

5. Stolpene settes i hullene, og høyden kontrolleres. Toppen av stolpene skal ende i samme høyde som overkanten på bjelken på husveggen – eller litt lavere. Vi styrer fortsatt alle høydene ut fra rotorlaseren.

6. Hullet justeres eventuelt i dybden. En hullspade – som har to spadehoder satt sammen som en saks – er et fint supplement til jordboret. Spaden brukes både til å grave opp den siste løse jorden fra hullet og til den siste justeringen av dybden.

7. Stolpene (A) bankes ned de siste par centimeterne. For å sikre at stolpene ikke synker, graves hullet bare så dypt at de står et par centimeter for høyt. Deretter bankes det siste stykket ned med en stor hammer eller en slegge.

8. Jorden stampes godt sammen rundt stolpene, slik at de står nøyaktig langs snoren og høyden stemmer. For hver 10 cm stamper tømreren jorden hardt sammen på alle sidene av stolpen.

14.00 første dag

Bjelker og svill spinnes opp

Til bjelkene bruker tømrerne trykk­impregnert 48 x 98 mm. Det er samme dimensjon som i neste lag, som ligger mye tettere. Men fordi alle tilfarerne fordeler belastningen jevnt på bjelkene, er dimensjonen bra nok. Den første bjelken ble spent på veggen som en svill. Nå spennes de neste på stolpene. Der ­stolpenes høyde bare skal passe noenlunde, skal høyden på bjelkene stemme på millimeteren. Derfor spennes bjelkene på sidene av stolpene, i stedet for at de legges oppå. Det gir rom for små justeringer.

1. Bjelkene (C) spennes fast på siden av stolpene (A), slik at de flukter med veggsvillen (B). For å styre høyden, bruker vi fortsatt laservateret. Plasseringen i den andre retningen rettes inn etter en snor, og ved å  legge ut en av tilfarerne (D) på bjelkene.

 

2. Tømrerne borer gjennom både stolpen (A) og bjelken (C) i alle skjøtene med et 12 mm bor. Hullet plasseres midt i skjøten. Også her må bjelkene skjøtes, og skjøtene legges midt over en av stolpene.

 

3. Skjøtene sikres med bolter og muttere – og med en bulldogskive klemt inn mellom stolpe og bjelke. Før vi skyver inn bolten, gir vi den en skive. Deretter skrus mutteren så hardt til, at treet klemmes sammen rundt bulldogskiven.

08.00 andre dag

Tilfarerne og gulvet legges
Friske og opplagte møter tømrerne opp neste morgen for å legge ut tilfarere og bord på svill og bjelker. Tilfarerne fordeles jevnt på tvers av svillen og bjelkene, slik at de ligger med ­66 cm senteravstand. Dette ­markeres ved å lage en strek der alle venstre­kantene på tilfarerne skal være. Oppå tilfarerne legges terrassebordene med 5 mm luft mellom. De skrus fast med to skruer i hver tilfarer. Bordene skjøtes skiftvis på sjette og åttende tilfarer. Helt til slutt kappes de med et langt snitt i hver ende.

1. Tilfarerne (D) fordeles på bjelkene (C), til de ligger med 66 cm senteravstand. Det går fort å markere plasseringen, deretter går innfestingen raskt med skruene. Tips: Hvis det blir problemer å skru skrått, kan du feste tilfarerne med vinkelbeslag.

2. Hvert sjette terrassebord (E og F) legges ut over tilfarerne (D). Med krittsnoren slår tømrerne streker på tvers av tilfarerne, for å markere hvert sjette bord.Resten venter de litt med. Dermed hindrer de at skjevheter i bordene blir styrende.

3. Bordene skrus fast med en terrasseskrue i hver tilfarer. Vi begynner i den ene enden og jobber oss opp langs bordet. Ved hver tilfarer rettes det opp etter krittstreken før bordet skrus fast – da blir alt liggende helt rett.

4. De øvrige bordene (E og F) legges opp. Vi legger de lange og korte bordene skiftvis, slik at skjøtene ikke havner på samme tilfarer i to rekker ved siden av hverandre. Bordene stikker ut i begge ender, men vi venter med å kappe dem til senere.

5. Alle bordene skrus fast med en enkelt skrue i hver tilfarer, slik at det er like mye luft mellom dem. Teknikken er mer nøyaktig enn å legge alle bordene fra den ene siden, for deretter å styre plasseringen med avstandsklosser.

6. Noen bord må presses hardt for å komme helt på plass. Det gjør tømrerne med et brekkjern. Når alle bordene er på plass, skrus også den andre skruen inn i hver tilfarer.

 

7. Bordene kappes til i hver ende, når alle er helt på plass. Tømrerne bruker en dykksag med føringsskinne, men du kan også bruke en sirkelsag som føres langs et anlegg. Til slutt skal terrassen rengjøres og beises, før den er ferdig.