Slik lager du egen platting

Med en velplassert platting kan du utvide bruksområdet av tomta, enten det er hjemme eller på hytta. Vi viser deg hvordan du går frem!

En platting er ganske enkelt et utegulv som er lagt rett på bakken. Her er altså ingen bærende konstruksjoner eller komplisert fundamentering å ta hensyn til.

Det gjør plattingen til et relativt enkelt prosjekt, også for deg som ikke har de helt store snekkererfaringene å vise til.

– Det er mange fordeler ved å anlegge en eller flere plattinger på hyttetomta. Et gulv som er lagt rett på bakken, vil sjelden oppleves som et fremmedelement i naturen, og det vil binde tomt og hytte sammen på en estetisk og praktisk måte, sier forfatterne av Den store hytteboka.

En platting behøver ikke ha rette linjer. Den kan med fordel følge landskapet, for eksempel ved at et nærliggende berg gir en naturlig avslutning på plattingen.

Bruk litt tid på å tilpasse plattingen til omgivelsene, slik at du kan få et særdeles vellykket resultat.

Forarbeidet

Start med å forberede bakken der plattingen skal legges. Den bør være så fast og jevn som mulig, og med et fall som leder regnvannet vegg.

Hvis den ikke er det, må du bruke litt tid på å rette den ut eller gjøre den mer solid.

Fast og fin platting i hagenFoto: Getty Images

Fjern de øverste 20-30 centimeterne og legg ned en fiberduk før du fyller tilbake med grov grus. Fiberduken hjelper både med å holde grusen på plass og hindrer at ugresset vokser opp mellom terrassebordene.

Når grusen er lagt, komprimerer du den med valse. Ikke glem at du må sørge for at det blir fall slik at regnvannet ledes vekk.

Hvis du ønsker å anlegge platting i mer ujevnt terreng, for eksempel på fjellgrunn, kan du bruke pukk til å fylle igjen søkk og jevne ut bakken.

Legg så fiberduk og og legg et tynnere lag med grus oppå der igjen. Dette gruslaget vil fungere som et avrettende underlag for tilfarerne.

– Er bakke tørr og fin, kan det greie seg med å lage 20 cm brede spor for tilfarerne (”bjelkene”). Fyll flaten eller sporene med grus eller sand og stamp godt. Samtidig vanning gjør at grusen setter seg bedre.

Platting på mark

Når underlaget er i orden, kan du begynne å bygge plattingen. Ønsker du en lavest mulig konstruksjon, kan du legge ut tilfarere som er delvis nedgravd i gruslaget.

Denne måten å legge platting på er spesielt anvendelig når du skal legge plattingen på gress eller annen mark. Bruk tilfarere med dimensjonen 48 x 98 cm.

Platting på mark utendørsFoto: Getty Images

Selve gulvet kan du legge med 28 mm terrassebord eller ferdigspikrede trelemmer. Hvis du bruker terrassebord, kan tilfarerne legges med 60 cm avstand.

Bruker du trelemmer, må de legges i samsvar med størrelsen på lemmene. Det er best å bruke skruer for utebruk når du fester gulvet, da de gir bedre feste enn spiker.

Platting i ujevnt terreng

En annen måte lage plattingen på, er å bruke bunnplank og bjelker. Denne varianten bygger litt mer i høyden på grunn av bjelkene, og er derfor mindre egnet for en platting rett på gresset. Derimot kan den være fin å bruke på et mer ujevnt underlag.

Start med å legge ut bunnplank med dimensjon 48 x 98 mm på et vannrett avrettingslag av grus. Bruk et vater for å sjekke at de ligger vannrett.

Når bunnplankene er korrekte, vil også bjelkene være korrekte, og dermed vil gulvet være korrekt.

Bjelker på 48 x 98 mm legges fra den ene bunnplanken til den andre. La det være 100–120 cm mellom bunnplankene og 60 cm mellom bjelkene.

Bruk et stående frontbord i enden for å binde bjelkene sammen. Legg så gulvet med 28 mm terrassebord.

Platting er søknadsfritt

I henhold til plan- og bygningsloven er det mange tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Det fins imidlertid noen tiltak, som ikke krever verken søknad eller tillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 og byggesaksforskriften § 4-1.

Å lage platting er søknadsfrittFoto: Getty Images

Sett deg godt inn i regelverket før du setter i gang. Kommunene er ofte ikke nådige med å kreve tilbakeføring av arbeidet, dersom de oppdager at du har utført tiltak uten nødvendig søknad og tillatelse.

Bygging av terrasse på bakken kan oppføres uten søknad.

«På bakken» tilsier at terrassen ikke er understøttet, men den kan likevel bygges opp på en slik måte at treverket ikke ligger direkte på bakken.

Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil imidlertid kreve søknad og tillatelse. Det er også tillatt å fylle ut terrenget med inntil 1,5 m fra terrengnivået, noe som kan være aktuelt i forbindelse med oppføring av platting.

Dersom du bor i rekkehus er begrensningen 0,5 meter, og for bolig i spredtbebygd område er grensen tre meter. Endringene må imidlertid ikke hindre frisiktsoner mot vei. 

Imidlertid kan f.eks. plassering av platting medføre at søknadsplikten inntres. Dette gjelder også dersom tiltaket er i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Ta derfor kontakt med din kommune om du er usikker om tiltaket er søknadspliktig. Melding om terrasse skal i alle tilfelle sendes inn av tiltakshaver, som er selv ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovens forskrifter.

Pinterest Instagram Print