Slik lager du en steinterrasse

Når belønningen er å kunne nyte livet på en flott terrasse med både kveldssol og le for vinden, ser du meningen med å slite i et par dager. De tunge løftene er nødvendige, når det ikke er plass til at det kan komme maskiner inn i hagen for å ta seg av dem. Da koster det litt svette å få realisert drømmeprosjektet om den nye steinterrassen.

Dette har vi brukt:

Materialer: 

  • Belegningsstein
  • Bærelag
  • Settesand
  • Fugesand
  • Murersnor

Spesialverktøy:

  • Platevibrator, 80 kg
  • Steinkutter
  • Rettholt (eller langt, rett bord)

Fjern jord og røtter

Det er en lang vei å gå, før vi kan begynne å legge stein i det gjengrodde bedet ved huset. Vi har heller ikke mulighet til å hente hjelp fra motordrevet muskelkraft, for det er ikke plass til at det kan komme maskiner inn i hagen.

Derfor må vi fjerne busker og røtter selv. Etterpå skal det graves opp jord som må fjernes, slik at det kan lages et nytt underlag til den belegningen vi gjerne vil legge. Det skal graves ned i ca 30 cm dybde til en terrasse som den vi legger her.

Sett opp påler rundt det området det skal legges stein allerede nå. Da ser du enkelt at du får fjernet nok jord – og at under­laget er noenlunde plant.

1. Her er det et virvar av småbusker. Slik kan det gå, når et bed får lov å vokse ut av kontroll. Det har lenge vært planen å gjøre noe, derfor har bedet fått forfalle.

2. Vi begynner med spade og greip. Faktisk også en elektrisk hekksaks. Den er fin til å fjerne det meste av beplantningen over bakken, slik at det er enklere å komme til for å grave.

3. De gjenstridige røttene brytes opp. Hvis det er røtter som er vanskelige å få opp, kan du bruke en lang bjelke. Press den langt inn under røttene, og legg et par stein under. Da kan du bruke bjelken som vektstang, og vippe opp røttene.  

4. Bedet er endelig ryddet for beplantning. Det er mange greiner og røtter som skal kjøres vekk, før vi kan begynne å fjerne jorden.

5. Så skal det graves og fjernes mye jord. Det øverste laget skal fjernes på hele arealet – i ca 30 cm dybde – slik at det er plass til bærelag, settelag og stein.

6. Sett påler i bakken rundt terrassen, og sjekk hvor mye jord du har fjernet. Sjekk også at du har fjernet like mye jord overalt, slik at underlaget er så  jevnt som mulig. Det gjør det enklere for deg når du skal fordele bærelaget.

Klargjør underlaget

Det nye underlaget bygges først opp med et 15 cm tykt bærelag, som komprimeres med en platevibrator. Det er den eneste større maskinen som blir brukt til dette prosjektet, men den er også nødvendig for å sikre at underlaget blir stampet så hardt som mulig.

Oppå det hardstampede bærelaget fordeles et settelag på snaut 10 cm (det skal være tynnere under en innkjøring, som skal bære tyngre vekt). Du skal legge på så mye at det er nok til å trekke det av, slik at underlaget er helt rett før steinene legges.

Her skal de også passe inn mot en belegning ved siden av. Sørg for å lage fall, så vannet ledes vekk fra huset.

1. Fyll opp bærelaget oppå jorden. Bærelaget lages 15 cm tykt, og fordeles så jevnt som mulig med trillebåren. 

 

2. Underlaget stampes grundig med en platevibrator, til det er så komprimert som mulig. Da minimerer vi riskoen for setninger i belegningen. Kjør over et par ganger på kryss og tvers.

 

3. Fyll settesanden oppå bærelaget. Vi legger den ut i cirka 10 cm tykkelse, og fordeler den så jevnt som mulig. Det skal være så mye sand at det er mulig å trekke det rett i riktig nivå. Kjør deretter over et par turer med platevibratoren igjen.

 

4. Merk opp hvor høyt steinene skal rekke. Her skal den nye terrassen ligge i nivå med en eksisterende belegning, så det er den vi måler ut fra. Med et merke på pålene er det lett å måle opp hvor mye av settelaget som skal trekkes av.  

 

5. Gjør eventuelt en prøvelegging. Det er fort gjort, og gjør at du vet nøyaktig i hvilket nivå steinene skal ligge. Legg en stein på en haug med settesand, og bank den i riktig nivå. Da kan du sjekke i forhold til steinen når du spenner ut snor.

 

6. Lag et fall på underlaget. Det er viktig, slik at vannet kan renne vekk fra huset. Spenn ut en murersnor mellom pålene. Fallet lager du ved å senke snoren i den eneenden, så belegningen skrår litt. Et fall på 1-2 cm per meter er greit.

 

7. Legg ned lirer i sanden, som du kan rette opp etter. Her brukes jernrør som graves ned i den dybden som tilsvarer nivået steinene skal ligge i. Når du flytter rørene, fyller du bare sporene med sand og klapper dem til med en spade.

 

8. Trekk av sanden med en rettholt eller et langt rett bord etter snorene du har spent ut. Overskytende sand fjernes når det hoper seg opp for mye. Her rettes underlaget opp i flere omganger.

Legg steinene

Så skal vi i gang med å legge stein – endelig kan den morsomste delen av prosjektet begynne. Vi legger steinene helt tradisjonelt – forskjøvet i forhold til hverandre – i det som på fagspråket kalles halvforband. Det sikrer at steinene blir liggende stabilt og ikke sklir så lett. 

Det er lettest å legge alle de hele steinene først, og vente til slutt med tilskjæringen av de som mangler i hullene i kanten. Hvis du ikke er så heldig at du har kanter i sidene som belegningen ligger inn mot, skal du sørge for å lage kantsikring rundt terrassen, slik at steinene ikke sklir.

 

1. Steinene legges. Lag først en kant hele veien rundt, og legg de øvrige steinene forskjøvet i forhold til hverandre – i såkalt halvforband. Det går fort å legge steinene når underlaget er rettet opp.

 

2. Sjekk jevnlig at rekkene ligger rett ved å legge en rettholt langs den ytterste rekken. Du kan eventuelt også bruke et langt, rett bord. 

 

3. Rett opp steinene, hvis de ikke ligger rett. Du kan rette opp eventuelle skjevheter ved å vri steinene litt med en spade.

 

4. Så skal resten av underlaget rettes opp. Det er smart ikke å rette opp hele arealet i én gang, fordi du kommer til å gå mye på underlaget. Del opp arealet i to, og rett først opp den ene delen og legg stein der. Gjør det samme med resten. 

 

5. Til slutt skjæres steinene til ved kantene. Legg først alle de hele steinene, og skjær til alle steinene til hullene ved kantene samtidig. Det er lettest med en steinkutter, men en vinkelsliper kan også brukes. Fyll fugene med fugesand. 

Pinterest Instagram Print