Slik bygger du terrasse med trapp

Terrassen trenger nødvendigvis ikke å ha nettverk. Vi viser deg hvodan du bygger terrasse med trapp. 

Slik bygger du terrasse med trapp

Det beste ved en ting, kan ofte være noe den ikke har. Den store treterrassen vi bygger her blir for eksempel mye enklere og mer spennende ved at det ikke er et rekkverk langs forkanten, men en trapp i stedet.

Et rekkverk ville ellers ha vært nødvendig, fordi avstanden ned til bakken er for stor til å stå åpen. Men i stedet for et rekkverk har vi altså sikret ­terrassen med to brede trinn.

Utover å binde hage og terrasse sammen er de naturlige å sitte på, og de kan pyntes med blomster. Terrassen bygges av trykkimpregnert furu – men ikke av den vanlige grønne typen.

Vi bruker bord som er tilsatt litt brunfarge i impregneringsprosessen. Etter en oljebehandling blir de til forveksling lik eksotiske terrassebord, men de koster en brøkdel, og skal ikke hentes i en truet regnskog.

Det kan stå mange mennesker på en terrasse på 50 kvadratmeter, så ved hjelp av en tegning, har vi fått hjelp hos trelastbutikken til å velge riktige dimensjoner på bjelkelag og gulv, samt til å sikre tilstrekkelig fundamentering.

Terrassen henter mye stabilitet fra den svillen vi begynner med å skru fast til husets sokkel. For å gjøre terrassen ytterligere stabil, legger vi den øvrige bæringen på nedgravde stolper.

Terrasse med trapp

Slik bygger du terrassen sånn at den kan bære alle gjestene når du skal ha stor hagefest.

Slik bygger du terrassen sånn at den kan bære alle gjestene når du skal ha stor hagefest.

 

Spesialverktøy

 • Motorisert jordbor, 20 cm
 • Kappsag
 • Borhammer
 • Skrumaskin

Materialer

98 x 98 mm trykkimpr. furu:

 • 8 stolper (A1) à ca. 150 cm under yttersvillen
 • 8 stolper (A2) à ca. 140 cm under bærebjelken på midten
 • 14 stolper (A3) à ca. 100 cm under trappen

48 x 173 mm trykkimpr. furu:

 • 26 vanger (B) à 29 cm

48 x 148 mm trykkimpr. furu:

 • 5 x bæring/sviller (C) à 880 cm
 • 16 bjelker (D) à 451 cm

48 x 98 mm trykimpr. furu:

 • 2 bjelker (E) à 990 cm under trappevangene
 • 4 bjelker (F) à 200 cm under trappevangene
 • 16 vanger (G) à 57 cm til de nederste trinnene
 • 6 bjelkestøtter (H) à 70 cm

28 x 150 cm terrassebord,brunimpregnerte, à 360 cm: (Brunimpregnerte terrassebord forhandles blant annet av Moelven i 120 mm bredde)

 • Cirka 330 meter til gulv og trappetrinn (J) Cirka 50 m til stusstrinn (K)

Dessuten:

 • 15 karmplugger, 10 x 120 mm
 • 28 bjelkesko à 50 x 95 mm med utvendige fliker
 • 4 bjelkesko à 50 x 95 mm med innvendige fliker
 • 16 platebeslag à 180 x 95 mm
 • 30 vinkelbeslag à 50 x 80 x 45mm
 • Beslagsskruer, varmgalv.
 • Rustfrie skruer, bl.a. 6 x 90 mm og 6 x 100 mm
 • Rustfrie terrasseskruer, 5 x 80 mm, ca. 1500 stk.

Svillen på veggen

Vi begynner med å rydde området der terrassen skal ligge. Ettersom vi skal bygge terrassen på nedgravede stolper og en veggsvill, må vi rydde og lage plass. Når terrassens gulv er lagt, blir det for mørkt under den til at det vil gro noe der. Høyden på terrassen gir seg selv: Den skal tilsvare høyden til gulvet inne bak terrassedørene. Og høyden settes når vi starter med å feste en svill til huset. Er sokkelen åpen tilstrekkelig langt ned, er det enkleste å sette svillen så lavt at bjelkene, som terrassegulvet skal ligge på, kan hvile oppå den. Her må vi i stedet sette svillen i samme høyde som bjelkene, som derfor festes til svillen med bjelkesko.

Området under terrassen ryddes.

1. Området under terrassen ryddes. Ettersom det vil komme regnvann ned mellom bordene, bør du sørge for litt fall på bakken vekk fra huset, slik at sokkelen skånes mest mulig for vann.

Så måler vi hvor svillen skal sitte på veggen

2. Så måler vi hvor svillen (C) skal sitte på veggen. Sokkelen rekker ikke langt nok ned til at vi kan sette svillen så lavt at bjelkelaget kan legges oppå. Vi fjerner derfor bare jord nok til at vi kan komme til for å bore og skru fast svillen.

Svillen til veggen forbores med et 10 mm bor omtrent for hver 60 cm, og klosses deretter opp slik at den sitter der den skal.

3. Svillen til veggen forbores med et 10 mm bor omtrent for hver 60 cm, og klosses deretter opp slik at den sitter der den skal. Høyden avstemmes etter en terrassebordbit, slik at terrassen er i nivå med innegulvet. Sjekk at døren kan åpnes.

Med en borhammer forborer vi til karmpluggene gjennom hullene i svillen.

4. Med en borhammer forborer vi til karmpluggene gjennom hullene i svillen. Pluggene stikkes også inn i veggen gjennom svillen. Dette letter jobben, fordi du kan feste svillen med de første pluggene og skruene, før du fortsetter jobben.

Ved luftekanalene skjærer vi ut plass i svillen og gir den en karmplugg på hver side.

5. Ved luftekanalene skjærer vi ut plass i svillen og gir den en karmplugg på hver side. Da blir det ikke noe problem med å bære bjelkelaget, og på den måten stenger vi ikke av for den viktige ventilasjonen av krypekjelleren.

Stolper og bæring

Nederste “lag” i terrassens konstruksjon er stolper og bæring. Konstruksjonen her lages slik at bjelkelaget ligger i samme høyde som to av svillene. På en mindre terrasse velger mange å nøye seg med innfestingen i veggen, og deretter klosse opp den øvrige bæringen på stein og heller. Størrelsen og den store høyden i forkant gjør at vi velger en mer solid bæring på nedgravde stolper. Inne ved veggen klarer vi oss med en 48 mm bred svill, men bjelkene ute skal være i dobbelt bredde. I stedet for å kjøpe 98 mm brede bjelker, bruker vi to 48 mm brede – da er det også enklere å forlenge bjelkene opp til de påkrevde 9 meterne.

Hullene til stolpene graver vi med et 20 cm motorisert jordbor.

1. Hullene til stolpene graver vi med et 20 cm motorisert jordbor. Det har vi leid. Godt forberedt skal du bare bruke det én dag. Stolpene er 98 x 98 mm, så du kan ikke bruke mindre bor. Forsiden av de ytterste stolpene skal her være 461 cm fra veggen.

Stolpene til yttersvillen settes i bakken.

2. Stolpene (A1) til yttersvillen settes i bakken. Først setter vi hjørnestolpene slik at forkanten er 461 cm fra veggen, og slik at de holder seg litt innenfor svillen på veggen. Deretter drar vi en snor, som resten rettes inn etter.

Stolpen skjæres over med en håndsag i et vinkelrett snitt.

3. Stolpen skjæres over med en håndsag i et vinkelrett snitt. Høyden skal tilsvare undersiden av veggsvillen, pluss to millimeter luft til murpapp. Her bruker vi et nivelleringsapparat, men du kan også bruke et slangevater eller et laservater.

Sett en vinkel på siden av stolpen til å feste yttersvillen, og heft fast murpapp på toppen, slik at den avkappede stolpe­enden ikke står og suger vann.

4. Sett en vinkel på siden av stolpen til å feste yttersvillen, og heft fast murpapp på toppen, slik at den avkappede stolpe­enden ikke står og suger vann. Tips: Det beste er bare å ha urørte ender av de impregnerte stolpene i bakken.

Den utvendige svillen skrus fast i beslaget, slik at forsiden flukter med forsiden av stolpene.

5. Den utvendige svillen (C) skrus fast i beslaget, slik at forsiden flukter med forsiden av stolpene. Vi legger to av de 48 mm tykke bjelkene i bredden, da det kan komme en stor vekt på en så stor terrasse. Vi venter med å kappe endene.

Bjelkene skjøtes også sammen i lengden ettersom de skal rekke ni meter.

6. Bjelkene skjøtes også sammen i lengden ettersom de skal rekke ni meter. Her er det en stor fordel at vi har kjøpt materialene i halv bredde.  Den ene bjelken er skjøtt i 45 grader på en stolpe, mens skjøtene på den andre vender motsatt.

En bærebjelke settes midtveis mellom veggsvillen og svillen ytterst

7. En bærebjelke settes midtveis mellom veggsvillen og svillen ytterst – det er nødvendig på den fem meter dype terrassen. Vi setter den 148 mm lavere enn de andre, slik at skjelettet kan ligge oppå den. Vi graver stolpehull cirka hver 150 cm.

Den midterste bæringen skrus fast på stolpene med et beslag på begge sider.

8. Den midterste bæringen skrus fast på stolpene med et beslag på begge sider. Sett ikke skruer i alle hull, følg anvisningene for de enkelte beslag. TIPS: Her kan stolpene kappes av før de stampes fast i bakken.

Bjelkelaget

Når bæringen er på plass, er du klar for neste lag: de tverrgående bjelkene som ­terrassebordene skal ligge på. Bjelkene skal ligge så tett at bordene­ ikke svikter merkbart når du trår på dem. For bordene her vil det si med en avstand på opp til 60 cm. Her passer det med at de legges for hver 59 cm, målt fra midt på den ene til midt på den andre. Bjelkelaget ligger oppå den midtre bærebjelken. Men vi legger det i plan med de to svillene ved hjelp av bjelkesko – ved veggen på grunn av den lave sokkelen, ved ­forkanten fordi vi da kan skjule trappens stusstrinn på svillen i stedet for å hefte dem på bjelkeendene.

Bjelkeskoene på veggsvillen skrus opp først.

1. Bjelkeskoene på veggsvillen skrus opp først. De to ytterste settes helt ute ved endene. Her bruker vi sko med innvendige fliker. Fra midten av dem til midten av den nest ytterste skoen har vi 54 cm, deretter settes skoene for hver 59 cm.

Så skrur vi bjelkesko i den ytterste svillen. Vi kappet ikke svillen i endene da vi satte den opp.

2. Så skrur vi bjelkesko i den ytterste svillen. Vi kappet ikke svillen i endene da vi satte den opp. Det var fordi at vi nå skal forsikre oss om at hjørne-skoen sitter nøyaktig ut for hjørneskoen på veggen. Det sjekker vi med et trekantmål.

Yttersvillen kappes av før den første bjelkeskoen skrus fast.

3. Yttersvillen kappes av før den første bjelkeskoen skrus fast. Også her på yttersvillen bruker vi bjelkesko med innvendige fliker ute i kantene. De øvrige bjelkeskoene har utvendige fliker, som fordeler belastningen bedre.

Vi stemmer ut 3 mm tre av den første bjelken til bjelkeskoens flik, slik at fliken ikke stikker utenfor bjelkens side.

4. Vi stemmer ut 3 mm tre av den første bjelken (D) til bjelkeskoens flik, slik at fliken ikke stikker utenfor bjelkens side. Her vil vi senere sette et av de loddrette stusstrinnene på trappen, og det skal ikke sitte og vippe utenpå skoens side.

Så festes alle bjelkene. Vi begynner med de to ytterste, som vi måler opp nøyaktig til.

5. Så festes alle bjelkene (D). Vi begynner med de to ytterste, som vi måler opp nøyaktig til. Så spenner vi ut en snor mellom dem, som de andre bjelkene  rettes inn etter når de festes – først ved veggen, deretter ved yttersvillen.

Trappen i sidene

Vi tyvstarter på trappen i sidene, før vi legger gulvet.

1. Vi tyvstarter på trappen i sidene, før vi legger gulvet. Nå kan vi nemlig feste de loddrette bjelkestøttene (H), som skal bære de innerste bærebjelkene (F). Støttene skrus på innsiden av bjelken (D) med fire skruer. Til den fremste bæringen graver vi stolper (A3).

Vangene til trinnet skrus fast på bærebjelken med skråskruer fra begge sider.

2. Vangene (B) til trinnet skrus fast på bærebjelken (F) med skråskruer fra begge sider. Skruene er 6 x 100 mm rustfrie – med skjærende spiss, slik at vi ikke trenger å forbore. Forkanten av vangene skal være 29 cm lenger ute enn bjelken (D).

Stusstrinnet i sidene skrur vi opp nå, 5 mm under overkanten av  bjelken

3. Stusstrinnet (K) i sidene skrur vi opp nå, 5 mm under overkanten av  bjelken (D). Vi setter skruene rett over trappevangene (B). Det ser pent ut når skruene i stusstrinn og trinn sitter på linje.

Terrassens gulv

Nå kunne vi ha fortsatt med trappene, men vi legger først det store gulvet. De brunimpregnerte bordene gir med en tykkelse på 28 mm terrassen et flott og eksklusivt uttrykk. Det vil fort miste litt glans hvis avstanden mellom bordene varierer for mye, og hvis skruene ikke sitter i snorrette rekker. Ettersom bordenes bredde varierer litt, kan vi ikke styre avstanden mellom dem med avstandsklosser – en skjevhet vil alt for lett bli større for hver ny rekke. I stedet setter vi utvalgte bord på mål – her passer det med bord nr. 10, 20 og 30 – deretter hvert annet bord på mål og så de siste på øyemål; det gir den mest nøyaktige og peneste finishen.

Vi lager en strek til bord nummer 10, regnet fra veggen.

1. Vi lager en strek til bord nummer 10, regnet fra veggen. Ytterkanten skal være 10 x 155 mm fra veggen – det tilsvarer 10 bredder med 5 mm luft til hver. De 155 cm avsettes på de to ytterste bjelkene, og merkes opp på resten med en krittsnor.

Bjelkene rettes om nødvendigt litt inn mens de første bordene monteres.

2. Det første bordet (J) skrus fast i bjelkene (D) med 2 stk. 5 x 80 mm rustfrie terrasseskruer. Det passer med knapt to hele og et halvt bord i hver rekke. Bjelkene rettes om nødvendigt litt inn mens de første bordene monteres.

Underveis bruker vi et langt vater for å forsikre oss om at skruene står i rette rekker.

3. Deretter legger vi bord nr. 20 og det ytterste bordet, nr. 30 – og fortsetter deretter med hvert annet bord, fortsatt plassert ut fra oppmålinger og krittstreker. Underveis bruker vi et langt vater for å forsikre oss om at skruene står i rette rekker.

 Til slutt er vi kommet til de siste bordene.

4. Til slutt er vi kommet til de siste bordene. Her henter vi fram det skarpe øyemålet vårt, og fordeler avstanden slik at det ser pent ut. Det kan hende bordene er så skjeve at du må bruke et brekkjern for å få dem på plass.

I sidene kappes bordene først til når gulvet er ferdig.

5. I sidene kappes bordene først til når gulvet er ferdig. Underveis har vi bare kappet bordene midt i hver rekke i lengden – de er 354 cm lange. Når vi nå skjærer til gulvet med en sirkelsag, får terrassen helt rette kanter i sidene.

Trapp med to trinn

Så er det tid for å gjøre trappene ferdige – og la deg ikke lure, dette er en stor del av den totale jobben. Trappebærerne og trappevanger i endene har vi tatt fatt i tidligere. Nå skal de to lange trinnene foran også ha noe å ligge på. Her kan vi skru den innerste bærebjelken (E) direkte på stolpene (A1), mens bæringen lenger ute må ha egne stolper (A3). De skal ikke sitte nøyaktig – det avgjørende er at bærebjelken til trappen har 31 cm luft til underkanten av yttersvillen (C) til gulvet, slik at det er plass til trinn (J) og stusstrinn (K). Vangene bygges opp av to emner – nederst den lange (G) til første trinn, og oppå den, den korte (B) til annet trinn.

De lange bærebjelkene settes opp.

1. De lange bærebjelkene (E) settes opp. Den innerste skrus på stolpene (A1) med 31 cm luft opp til svillen ovenfor. Den ytterste skrus på egne stolper (A3). Du trenger ikke å grave ned til én meter ved alle stolpene, men det går faktisk lett med boret.

Så skrus de nederste vangene på bjelkene.

2. Så skrus de nederste vangene (G) på bjelkene. De står ut for bjelkene under gulvet, slik at skruene i trappen kommer til å sitte på rekke med skruene i gulvet. De skal stikke 59 cm ut. Rett inn etter en snor som festes i hver ende.

De øverste trappevangene settes oppå de nederste.

3. De øverste trappevangene (B) settes oppå de nederste. De skal stikke 29,5 cm ut i forhold til svillen over dem. Her fester vi dem med skråskruer fra hver side. Du kan selvfølgelig også ofre et par spikerplater, slik at de er enda mer stabile.

Stusstrinnet (K) øverst skrus på yttersvillen (C).

4. Stusstrinnet (K) øverst skrus på yttersvillen (C). Som ute i endene har vi 5 mm luft opp til terrassebordene; vi setter en avstandskloss i klem. Og vi sørger selvsagt for å sette skruene, slik at de sitter på linje med skruene på terrassegulvet.

Nå legger vi bord (H) på det øverste trinnet.

5. Nå legger vi bord (H) på det øverste trinnet. Først det ytterste, det rekker 4 cm ut over vangen (B). Deretter skrus det innerste fast, slik at det er en 5 mm fuge. Vi fører trinnet på forsiden helt ut, fordi en 45 graders skjøt fort blir skjev.

Under trinnene setter vi det neste stusstrinnet (K), også her med 5 mm luft over.

6. Under trinnene setter vi det neste stusstrinnet (K), også her med 5 mm luft over. Vi kapper stusstrinnene slik at vi kan skru dem helt sammen i hjørnet. TIPS: Legg en 5 mm kloss oppå stusstrinnet ute i hjørnet, slik at det også bærer trinnet.

Det nederste trinnet skrus på, og et nytt stusstrinn stenger ned mot plenen.

7. Det nederste trinnet skrus på, og et nytt stusstrinn stenger ned mot plenen. I enden av terrassen, der bakken stiger, og der vi bare har ett trinn, skjæres det nederste stusstrinnet til slik at det passer.

Så går vi over hele gulvet og trinnene med de siste skruene.

8. Så går vi over hele gulvet og trinnene med de siste skruene. Vi hoppet i første omgang over flere til alle bordene var på plass. Nå går det fort, og vi kan sette alle skruene pent på rekke.