Slik bygger du pergola i hagen

Gjør hagestuen personlig og bygg en pergola i hagen! Her gir vi deg oppskriften på hvordan du går frem for å realisere din pergoladrøm.

Slik bygger du pergola i hagen

Pergola i hagen består som regel av en åpen trekonstruksjon av søyler og åpne takbjelker/sperrer hvor klatreplanter kan vokse seg til og gi skjerming mot innsyn og sol.

Et åpent sperretak kan også fungere som skjerming mot direkte solinnstråling ved å filtrere solstrålene, særlig om det benyttes flere lag med kryssende sperrer.

En pergola i hagen kan være frittstående eller sammenbygd med bygning. Søyler i en frittstående pergola må være innspent ned i terreng eller sideavstivet.

Pergola som hagestue kombinert med liten skjermvegg og barløsning.

Pergola som hagestue kombinert med liten skjermvegg og barløsning. Foto: Treko

En pergola kan kombineres med espalier og klatreplanter på for eksempel en eller to av sidene for å gi en mer skjermende effekt.

Kombineres pergola med skjermvegg på minst en av sidene får konstruksjonen god avstivning, samtidig som den også gir en lunere uteplass.

Valg av materialer

  • Stolper i grunnen bør være trykkimpregnert i klasse A.
  • Øvrig trevirke til pergolaer i hagen bør være trykkimpregnert minst i klasse AB.
  • Vanligste materialdimensjoner for stolper er 98 mm × 98 mm, og fra 36 mm × 98 mm til 48 mm × 148 mm for bjelker/sperrer.
  • Det anbefales å benytte dimensjoner som er litt grovere enn det som strengt tatt er nødvendig.
  • Dersom det legges tak over pergolaen i hagen, må en ta hensyn til at konstruksjonen må tåle snølast på vinterstid.
  • Konstruksjoner med tak faller som regel inn under søke- eller meldepliktige tiltak.
  • Tett vekst med klatreplanter oppå pergolaen kan føre til at snø blir liggende på pergolaen vinterstid.

Bordkledning

Figur av leskjerm med liggende bordkledning kombinert med pergola.

Figur av leskjerm med liggende bordkledning kombinert med pergola.

Spilekledning

Leskjerm med liggende spilekledning kombinert med pergola.

Leskjerm med liggende spilekledning kombinert med pergola.

Eksempelbilder

Frittstående pergola med villvin som kan vokse seg til og gi hagestue med god skjerming. Foto: Gjerdemann AS

Frittstående pergola med villvin som kan vokse seg til og gi hagestue med god skjerming. Foto: Gjerdemann AS

Pergola over sittebenk på felles uteareal for boligblokk.

Pergola over sittebenk på felles uteareal for boligblokk. Konstruksjonen er en kombinasjon av ubehandlede trestolper og galvaniserte stålprofiler. Stolpeendene står her for nær bakken og er blitt misfarget på grunn av oppfukting. Foto: SINTEF Byggforsk

Åpent espalier med klatreplanter som skjerming mot innsyn.

Åpent espalier med klatreplanter som skjerming mot innsyn.
Foto: Gjerdemann AS

Kilder: SINTEF Byggforsk/Lag Hageanlegg.