Så stor terrasse kan du bygge uten å søke

Planlegger du å bygge ny terrasse eller platting? Det er fullt mulig å bygge terrasse uten å søke, men før du setter i gang må du sette deg inn i regelverket.

Her er en gjennomgang av hva du må tenke på når du skal bygge terrasse uten å søke.

Finn reguleringsplanen

Det første du bør gjøre når du skal bygge ny terrasse eller platting er å besøke nettsidene til kommunen du bor i.

Der finner du nemlig kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis du ikke finner reguleringsplan for eiendommen din, må du kontakte kommunen.

Begrensninger 

Det neste du må gjøre er å sjekke om arealdel eller reguleringsplan har begrensninger for hva du kan bygge på eiendommen din, hvor stort eller hvor du kan bygge det. 

Vanlige begrensninger er bygging i nærheten av sjø og vassdrag og ved jernbane, trikk eller vei. Andre begrensninger kan være nabogrense, flom- og skredområder, kulturminner, sjeldne plante og dyrearter og kraftlinjer.

Høyde på terrassen

Byggereglene skiller mellom terrasser som er LAVERE eller HØYERE enn 0,5 meter over bakken. 

Bygge terrasse som er LAVERE enn 0,5 meter uten å søke:

Hvis terrassen eller plattingen skal være lavere enn 0,5 meter: Da kan du bygge uten å søke, hvis ikke kommunens planer ikke setter begrensninger. Og du kan bygge terrassen helt inntil nabogrensen. 

Merk at hvis terrrassen skal ha rekkverk, så må du undersøke med kommunen om du likevel må søke. 

Hvis terrassen er lavere enn 0,5 meter trenger du ikke å søke. Foto: iStockphoto

Bygge terrasse som er HØYERE enn 0,5 meter uten å søke:

Hvis terrassen skal være høyere enn 0,5 meter så regnes terrassen med i det bebygde arealet på eiendommen din. Pass derfor på at du ikke bygger mer enn du har lov til.

Hvis du har lov til å bygge mer på eiendommen din, kan du bygge følgende uten å søke: 

Terrasse inntil hus eller hytte

Du kan bygge inntil 15 kvadratmeter terrasse inntil hus eller hytte uten å søke. Kravet er at både bygningen og terrassen er innenfor reguleringsplanen.

Hvis det ikke finnes byggegrense i reguleringsplanen, kan du bygge uten å søke så lenge bygningen og terrassen er 4 meter fra nabogrensen på alle kanter. 

Frittliggende terrasse

Du kan bygge en frittliggende terrasse uten å søke, men dette forutsetter at hele terrassen er innenfor byggegrensen i reguleringsplanen, at terrassen er minst 1,0 meter fra nabogrensen og at terrassen er minst 1,0 meter fra bygning på eiendommen din. 

Du må også være påpasselig på at du ikke bygger over vann- og avløpsledninger.

Når terrassen din er ferdig bygget må du huske på å melde fra til kommunen på et eget meldingsskjema.

Her må du sende byggesøknad

Ønsker du å bygge en terrasse mellom 15 og 50 kvadratemeter inntil hus eller hytte, eller en frittliggende terrasse mellom 50 og 70 kvadratmeter så må du sende nabovarsel og byggesøknad til kommunen, men du kan søke og bygge selv. 

Kilde: dibk.no
Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!