Tradisjonstro nordmenn

Nordmenn er et tradisjonstro folkeslag, i alle fall om vi ser på byggetrender rundt omkring i landet.

De fleste nordmenn foretrekker fremdeles tradisjonstro hus. 

Nordmenn er tradisjonstro. Likevel kan man spore ulike byggestiler i like landsdeler.

– Noe vi ser nå, som nesten kan kalles en trend, er at det blir mer og mer aktuelt med flate tak i kystområdene. Grunnen er at disse hustypene griper ikke så hardt inn i naturen som andre stiler gjør. Et flatt tak er en mer terrengtilpasset byggestil, sier salgssjef i Nordbohus, Stian Moursund.

Nostalgisk
Rogalendingene leder an når det gjelder funkisboliger, men moderne hus og flate tak er også populært i Tromsø og Bodø.

– Resten av Nord-Norge velger den nostalgiske stilen. Der går det i saltak og halvannen etasjes hus. Det er så tradisjonelt som du får det i Norge. Og mange har vokst opp i slike hus, og vi tror det er grunnen til at mange vil ha et slikt hus når de blir voksne. Folk velger gjerne det de er vant til, sier Moursund.

Også innlandet er spesielt svake for den tradisjonelle byggestilen.
– Nostalgiske boliger med mønekryss og smårutede vinduer er den mest populære boligtypen i innlandet, sier Arve Solheim, kjedeleder i Mesterhus.

Ikke valgfritt
Men ikke alle steder står man like fritt til å velge den stilen man ønsker.
– I Alta er det for eksempel ikke lov å bygge flate tak. Der er det en hel stilretning som går tapt på grunn av kommunens retningslinjer, forteller Stian Moursund, salgssjef i Nordbohus.

– Lokale byggestiler er i stor grad styrt av kommunale reguleringsplaner. De enkelte kommunene har noen retningslinjer for hvordan det skal bygges, og noen er strengere på dette mens andre er mer åpne. Disse retningslinjene går ofte på ting som takvinkel, gesimshøyde og mønehøyde, sier Moursund.

Det er ikke bare takvinkel og gesimshøyde som skiller byggestilene.
– Vi ser også variasjoner i kledning. På Vestlandet er det for eksempel populært med liggende kledning, og det har nok med vind og klima å gjøre, sier Moursund.

Forbrukerinfo: