Slik får du mer plass

Det sosiale miljøet der man bor er oftest av stor betydning. Ikke minst om man har barn i skolealder. Er de godt etablert i nabolaget, vil man gjerne bli boende. Barna vil ofte ha med venner hjem, og det er fint om de kan ha egne rom for lek og opphold. Kort sagt: Vi trenger mer plass! Derfor kan til- og påbygg være løsningen.

Dermed kommer spørsmålet: Skal vi kjøpe noe større og flytte, eller skal vi prøve å utvide det vi har? Om svaret blir det siste, blir neste spørsmål: Hvordan? Det vanligste er tilbygg, men også påbygg er mye brukt. I noen tilfeller kan underbygg være aktuelt. Ofte kan det beste være en kombinasjon av påbygg og tilbygg.

bildetekst

Før

  

Har man startet prosessen med å bygge mer, kommer mange problemstillinger på dagsorden: Er der rom som skal omdisponeres? Skal noen gjøres større/ mindre? Hva med krav til høyder, parkering og utnyttelse? Brannsikring? Støy? Isolering? Tekniske installasjoner?  Tilgang på sollys? Beskyttelse mot regn og vind? Vedlikehold og estetikk? Også sistnevnte må det redegjøres for i byggesøknader. 

Samarbeid med fagfolk

Ingen forventer at folk flest skal beherske alt dette. Det finnes arkitekter og andre som er profesjonelle på fagfeltet. Men som tiltakshaver (byggeherre) er det likevel vanligvis nok å passe på: Skisser og tegninger skal diskuteres med arkitekten, naboer skal varsles og eventuelt forhandles med, tilbud og priser skal innhentes, og det skal inngåes avtaler med håndverkere. Først deretter bør søknad eller melding sendes inn.

  

Som oftest medfører til- og/eller påbygg større endringer i huset for øvrig. Dersom disse er så omfattende at det skjer arbeider i de fleste rom, kan det være smart å satse på en alt-i-ett strategi. Det betyr å få alle arbeider gjort i en jafs, og da kan det rett og slett være lurt om husstanden flytter ut midlertidig, mens håndverkerne holder på.

Bit-for-bit-varianten

Mest vanlig er nok mer bit-for-bit. Det passer godt dersom man kan bygge utenpå eksisterende hus. Da kan man gjøre ferdig denne delen, før man åpner opp. Best er det selvfølgelig om en deretter kan flytte inn i til- eller påbygg, mens arbeider i det gamle huset pågår.

  

– Håndverkere trenger plass for å arbeide effektivt og rimelig. Dermed gjelder det uansett å rydde unna så mye som mulig før arbeidene startet. Sett av tid til å bære og flytte! Løsøre, ekstra møbler og annet kan gjerne plasseres i en leid container, eventuelt på egen tomt, om der er plass.

  

På alle byggplasser blir der alltid mye støv, sagspon og annet rusk. Derfor bør det ryddes daglig. Dette er oppgaver hvor byggherre kan yte stor egeninnsats. Dessuten, en ryddig byggeplass er viktig for sikkerhet!

Ekstra toalett

Noe som bør vurderes uansett, dersom som man planlegger ombygging av huset, er antallet og plasseringen av toaletter. Om det ikke finnes fra før, bør man alltid prøve å få lagt et wc nær en inngangsdør. Det er fint når man er i hagen, og for barn som er ute og leker. Det er også utmerket for eventuelle håndverkere i arbeid på huset. I tillegg kommer mindre kø til morgenstell eller for de nødvendige ærender under de større selskaper. Så derfor, få det inn, jo før dess bedre.

  

bildetekst

 Etter

bildetekst

Før

Hva er påbygg og tilbygg?

Dette huset på Ekeberg i Oslo har både til- og påbygg. Påbygg består av et takoppløft på en meter med det gamle tørkeloftet innredet til oppholdsrom. Dermed er det blitt 3 soverom + ekstra bad på loftet. Før var mønehøyden 8,0 meter, og nå er den 9,0 meter. Det er det maksimale med gjeldende reguleringsbestemmelser. Påbygg krever byggesøknad.

Huset er en tomannsbolig og har også tilbygg. Tilbygg mindre enn 50 m2 bruksareal kan vanligvis sendes bygningsmyndighetene som melding.