Samkjør håndverkerne

Tidlig planlegging gir bedre løsninger. Alle som bygger eller rehabiliterer bolig, vet at det som ikke er klart når håndverkerne starter, er dyrt å få på plass i ettertid. Derfor planlegges det over en lav sko men altfor mange «glemmer» de elektriske løsningene ut over standard. Resultatet blir misnøye og dyre tilleggsløsninger.

Downlights
Downlights i tak er fastmonterte armaturer som ved hjelp av reflektorsystemer gir muligheter for å styre lyset dit man vil. Dersom du ønsker å montere downlights, kan du velge om du vil ha synlig eller lukket installasjon. Uansett bør arbeidet utføres av autorisert elentreprenør. Ved nybygg eller rehabilitering lønner det seg selvsagt å planlegge slik at kan gjøres parallelt med snekkerarbeidet.

Kontaktpunkter
Vi trenger flere kontakter i veggen enn vi tror når vi planlegger. Dette er noe svært mange har fått erfare både i forbindelse med nybygging og rehabilitering. Og problemstillingen er like aktuell i alle rom, ikke bare i stuen.

Brytere, styringssystemer og bevegelsesdetektorer
Det en god og lønnsom vane å slå av lyset når du forlater et rom. Med en bryter ved hver dør som samtidig slår av samtlige lys i rommet, kan du virkelig spare strøm. Det finnes i dag en rekke muligheter for å styre både lys og andre funksjoner. Du kan f.eks. koble en bevegelsesdetektor til det mest brukte lyset i hvert rom; dermed slås lyset automatisk av når du forlater rommet, og på når du kommer inn. Både praktisk og enøk-vennlig. For å få en funksjonell og praktisk løsning for din bolig, bør du kontakte en elentreprenør.

Lys og sikkerhet
God belysning i boligen er med på å redusere risikoen for ulykker generelt, ikke minst blant eldre som har dårlig syn. Et gjennomtenkt lysopplegg som følges jevnlig opp av autorisert elentreprenør, dessuten risikoen for brann som følge kortslutning eller andre ting. Viktig er det også man ikke bruker pærer med større effekt enn som er tillatt for den enkelte lampe, og at til lampeskjermen er stor nok.