Et hus av halm?

Halmballer blir byggeklosser når halmentusiaster bygger hus. Og resultatet er overraskende vellykkede bygg.

I eventyret om de tre små grisene, bygde den første lille grisen et hus av strå. Det gikk riktig så ille. Men de som bygger halmhus i dag, behøver ikke være redd for at huset skal blåse bort. Halmhus har vist seg å være både solide og miljøvennlige, og stadig flere lar seg sjarmere at de unike husene.

– Det har vært en økende interesse for halmhus år for år. Hittil er det rundt sytti halmhus her til lands som vi kjenner til, og nesten alle er bygget de femten siste årene, sier Finn Østmo, leder for Norsk Jord- og halmbyggeforening.

Halmhus: Et av flere norske halmhus.

Lange tradisjoner
Halm som byggemateriale har århundrede lange tradisjoner, men byggeteknikken med halmballer ble først utviklet for litt over hundre år siden. I Norge er den enda yngre.

– De tre første halmhusene her i landet ble bygget på femtitallet og var uthus i form av hønsehus og garasje. Disse ble bygget av folk som ikke ante at andre drev med halmbygging, men som så halmballene og tenkte at dette må da egne seg som byggemateriale, forteller Østmo.

Deretter gikk det noen tiår, før halmballteknikken ble gjenoppdaget tidlig på nittitallet, og i 1993 sto den første boligen bygget av halmballer. Siden har flere halmballboliger kommet til, samt barnehage, kontorbygg, atelieer, kurslokal og driftsbygninger, alle bygget i halm.

– Små uthus kan man uten problemer bygge selv, men ved større prosjekter, som boliger, bør du ha folk med riktig kunnskap inn i bildet. Men samtidig er dette en enkel byggeteknikk, og det er mulig å lære mye i løpet av en kurshelg, sier Østmo.

Vanskelig tilgjengelig overskuddsprodukt
Halm er et biprodukt i kornproduksjonen, og blir stort sett ikke utnyttet til fulle. Likevel er det ikke enkelt å skaffe byggematerialer til halmballhus.

– Det finnes halmpresser rundt omkring på gårdene, men de fleste har gått over til runde baller. Det betyr at vi må lete litt mer for å finne egnede halmballer, sier Østmo. Han legger til at foreningen utarbeider en liste med oversikt over leverandører.

– Halm er jo et restprodukt for bonden, og jeg tror vi kan få den nødvendige tilgangen til halmballer om også etterspørselen øker. Da vil bønder med halmpresser kunne ta imot bestillinger eller kjøre opp halmballer i egnede størrelser for lagring, og de vil få bedre betalt for det enn for andre måter å bruke halmen på, mener Østmo.

Tørr byggeprosess
Halmballer som skal brukes som byggemateriale, må være hardt presset og tørre. Østmo anbefaler at fuktighetsnivået bør ligge på rundt atten prosent. De må også holdes tørre under hele prosessen. Halmballene kan riktignok tåle noe regn fra siden og likevel tørke ut igjen, men får vannet komme ovenifra og trenge inn i selve halmballen, vil det være vanskelig å bli kvitt fukten.

Hvis halmen først er tørr og fin, fundamentet godt og veggene dekkes med puss, burde det ikke oppstå problemer med fukt og forråtnelse i bygget. I USA finnes det halmballhus som har stått i hundre år. Rolf Jacobsen, sivilarkitekt ved Gaia Arkitekter og en av de fremste ekspertene på halmhus i Norge, legger likevel inn et lite forbehold angående plassering av halmhus.

– I områder som er særlig værharde bør en vurdere om halmballteknikk er rette byggemåte. I slike tilfeller bør nok værveggene beskyttes ekstra med f.eks. en trekledning, et drivhus, eller store takutpring.

Hjemmelaget maling
Pussen som skal beskytte veggene er også laget av naturlige materialer.

– Vi bruker ikke sement i pussen på halmhus, men en blanding av leire, sand og andre bindemidler. Sement gjør veggene for tette, og vi ønsker vegger som puster og som er diffusjonsåpne, sier Østmo, som mener leire er et undervurdert byggemateriale.

Leirpussen kan males, og Østmo forteller at de bruker en helt spesiell maling.

– Vi lager en maling av 200 gram hvetemel som kokes sammen med 1 liter vann og blandes i porselenspulver med farge. Det gir en maling til fire kroner literen. Den kan riktignok ikke skrubbes, men den smitter heller ikke av.

God brannsikkerhet
I motsetning til hva man kunne tro, er halmhus hverken mer utsatt for skadedyr eller har større brannfare enn andre boliger.

– Det viktigste tiltaket for å hindre mus i veggen, er at en er nøye med den ytre pussen og får det tett i alle overganger, skriver Jacobsen i en artikkel på Norsk Jord- og halmbyggeforenings hjemmeside. Der kan du også lese mer om halmbyggeteknikk og de studier som er gjort på bygg med halmvegger.

– Det er en veggkonstruksjon som har særdeles overbevisede brannegenskaper. Som følge av at halmveggen er dekket med en ikke-brennbar puss samtidig som halmen isolerer slik at varmen ikke trenger gjennom veggen, er det dokumentert en brannmotstand på mellom 2 og 4 timer.