7 grunner til å bygge i mur

Murhus har stått i skyggen av de tradisjonelle trehusene her til lands, men det er mange grunner til at du bør vurdere murhus om du går med byggeplaner.

Mange kommende husbyggere vurderer ikke murhus som et alternativ. De glemmer at muligheten eksisterer eller de skyver den raskt unna fordi man har en oppfatning av om det er trehus vi bygger i Norge.

Men murhus bør være med på listen når mulighetene vurderes i den innledende fasen av et byggeprosjekt. Selv om oppføring av et murhus kan koste noe mer enn et trehus, vil kostnadene kunne jevne seg ut med årene på grunn av mindre behov for vedlikehold og fyring. Murhus har rett og slett en rekke fordeler.

Mindre vedlikehold: Murhus krever atskilling mindre utvendig vedlikehold enn trehus, som må beises eller males til stadighet. Men vær oppmerksom på at du må velge riktig maling, det vil si maling som er diffusjonsåpen, om du skal male mur, Godt inneklima: Mur råtner ikke. Dermed reduseres faren for skadelige sporer fra mugg og råte. Leca gir heller ikke skadelige avgasser eller stoffer som allergikere kan reagere på.

God lydisolasjon: Murhus gir god lydisolasjon. Dermed blir du mindre plaget av trafikkstøy utenfra, og du kan selv spille musikk på full guffe uten å bekymre deg for naboene.

God brannsikkerhet: Nordmenn elsker stearinlys og peiskos og vi elsker trehus. Det er ikke alltid en heldig kombinasjon. Mur brenner ikke, og murhus har derfor bedre brannsikkerhet enn trehusene.

Energieffektivt: Murhus gir god varmeisolering, noe som kan redusere fyringsutgiftene. I følge SINTEF kan tunge byggematerialer lagre varmeoverskuddet fra dagen som igjen kan avgis om natten når det er varmebehov.

Lettvint for selvbyggeren: Det er enklere å bygge hus ved å mure Leca enn å snekre. Har du planer om stor egeninnsats på byggeprosjektet, vil et murhus kunne være en enklere løsning.

Miljøvennlig: Tre er et bedre miljøalternativ om man kun ser på byggeprosess og materialproduksjon. Ser man derimot på husets totale levetid, kommer murhus godt ut i miljøsammenheng. I følge en svensk studier er det i livsløpsperspektivet ingen forskjell på hus i tre og hus i mur og betong når det gjelder miljøbelastning.

Kilder: Oslo Murhus, HåndverksmurLeca, Bygg uten grenser