ANNONSØRINNHOLD

Avløpsrør kan fikses uten å grave opp eiendommen

Mange boligeiere er ikke klar over at gamle, dårlige avløpsrør kan «gjenbrukes». Rørfornying er både raskere, rimeligere og mer miljøvennlig enn å skifte ut rørene.

– De færreste tenker på avløpsrørene før de må, og da er det som regel fordi noe må gjøres, sier Marianne Formoe, salgsleder for rørfornying private boliger i Olimb Rørfornying.

Et enklere alternativ

Olimb Rørfornying har spesialisert seg på å rehabilitere eksisterende rør uten å grave eller rive, som et enklere og mer skånsomt alternativ til utskiftning. Selskapet har utført rørfornying i mer enn 45 år og er den eldste og største aktøren i markedet.

Olimb Rørfornying fornyer bunnledninger og stikkledninger for private boligeiere, det vil si avløpsrør som går under hus og eiendom og kobler boligen til kommunalt avløpsnett. De fornyer også gamle avløpsrør og røranlegg innvendig i bygg, blant annet for borettslag og sameier.

Sjekk rørene i tide

– Dårlige avløpsrør som blir oppdaget i tide kan fornyes før problemene blir større. Det kan spare boligeiere for mye tid, frustrasjon og penger, forteller Marianne Formoe.

Rør som tetter seg og tilbakeslag i sluk er typiske tegn på at det står dårlig til. Kloakklukt kan skyldes lekkasjer, og er derfor også en grunn til å sjekke rørene. Det viktigste faresignalet er høy alder. Er avløpsrørene gamle, bør varsellampene blinke.

– Problemene blir som regel mer fremtredende jo eldre rørene er, men mange kan ha snikklekkasjer i lang tid før de blir oppdaget. Dette er spesielt uheldig under og inni bygg, naturlig nok. Hovedregelen er at hvis avløpsrørene er mer enn 40 år gamle, så bør tilstanden undersøkes. Ellers kan du fort gå på en skikkelig «rørsmell», advarer Formoe.

En rørinspeksjon med kamera gir svar på hvordan det står til i rørene. Et kamera på en lang ledning blir ført inn i røret og filmer innsiden av røret mens operatøren følger med på en skjerm.

Inspeksjonen fanger opp både driftsmessige svakheter, slitasje og konkrete feil og skader i røret, for eksempel deformasjoner, sprekker, rust, tilkoblingsfeil og skjøter som har forskjøvet seg.

Både rørinspeksjon og rørfornying kan gjøres via sluk, kummer og stakeluker. Foto: Olimb Rørfornying

Dyrt å grave og rive

Når dårlige avløpsrør blir oppdaget før problemene blir for store, kan de fornyes innvendig. I de fleste tilfeller er rørfornying et langt enklere og rimeligere alternativ enn utskiftning.

Å vite tilstanden til avløpsrørene kan med andre ord spare huseiere for mye jobb og penger! 

– Om avløpsrørene skal byttes på en eiendom må huseieren fort grave opp hage eller innkjørsel, og kanskje må terrassen rives. Skal bunnledningen under huset byttes må ofte gulv i kjeller pigges opp. Og hvis det er snakk om å skifte de innvendige avløpsrørene i for eksempel et borettslag, snakker vi fort om en totalrenovering der badene blir revet og må bygges opp igjen. Å skifte avløpsrørene blir da fort veldig dyrt! Med vår metode kommer man langt billigere fra det – med rør som varer i nye 50 år, sier Formoe.

Hvordan rørfornying utføres fra produksjon til installasjon. Foto: Olimb Rørfornying

Minimale inngrep med rørfornying

Hun forteller at rørfornyingen skjer via sluk, kummer og stakeluker, uten å grave eller rive på eiendommen. I stedet for å fjerne de gamle avløpsrørene, fungerer de som forskaling i en prosess der Olimb Rørfornying lager nye rør på innsiden.

Formoe forklarer:

– En strømpeforing av filt blir produsert på mål til å passe perfekt i avløpsrøret som skal fornyes. Foringen blir impregnert med et plaststoff og rullet inn på en såkalt «installasjonskule».

Ved hjelp av lufttrykk blir strømpeforingen vrengt inn i røret. Deretter tilsettes varme som herder plaststoffet i strømpeforingen.

– Resultatet er et helt nytt plastrør som sitter som støpt inni det gamle, forteller Formoe.

Det nye avløpsrøret er klart til bruk med en gang. Hvis det er grenrør koblet til det fornyede røret, blir åpningene frest opp etter at strømpeforingen har stivnet. 

– Mange blir overrasket over hvor fort gjort det er. En typisk jobb der vi fornyer stikkledningen til en enebolig tar normalt en arbeidsdag, og eneste ulempen for huseier er at vi må stenge avløpet mens vi jobber, forteller Formoe.

Vil du vite mer om rørfornying av private avløpsrør? Kontakt Olimb Rørfornying!