Slik gjør du boligen klar for høst og vinter med etterisolert fasade

Høsten er her, og det betyr at utetemperaturen er på vei ned. Selv om det for tiden er lave strømpriser i Norge, er det mange gode grunner til å vurdere å etterisolere boligen. Her får du mange gode tips som hjelper med etterisoleringen.   

Etterisolering er ikke bare en lønnsom investering med tiden. Det er også positivt for miljøet å redusere strømforbruket. I tillegg kan etterisolering bidra til at du  får et bedre inneklima. Planlegger du gjøre andre oppgraderinger på boligen, er det spesielt viktig å vurdere om du samtidig skal utbedre isolasjonen, siden dette med fordel kan kombineres med oppussing av innvendig vegger eller fasade. 

Hvor godt isolert er boligen i dag?

Boligens byggeår er avgjørende for hvor mye og hvilken type isolasjon som er benyttet. Boliger som er bygd før 1955 har ofte lite eller ingen isolasjon. Kravet for tilstrekkelig isolasjon er i dag 200 – 300 mm i gulv, 300 – 350 mm i tak og 200 – 250 mm i yttervegger. Boliger som er bygget fra 1955 og frem til i dag oppfyller ofte ikke minimumskravene. Det er imidlertid mindre arbeid som må utføres ved nyere boliger for å oppfylle kravene.

Tidsbruk

Hvor lang tid etterisoleringen tar vil være avhengig av størrelsen og komplikasjonene på prosjektet. Skal man kun etterisolere og setter bort arbeidet, tar det i følge byggesmart.no ca 4–6 uker å isolereen mindre enebolig utvendig. Skal man isolere en større enebolig utvending, tar det rundt 8–10 uker. Det er viktig å huske at tidsbruken kan variere, særlig etter hvilket utgangspunkt som foreligger. Det anbefales at man påregner litt lenger tid enn det som er estimert. Skal du gjøre hele eller deler av jobben selv tar det typiske mer tid. Alternativt kan man sette bort noe og gjøre noe selv – for eksempel riving, legger ny isolasjon og male den nye kledningen selv. 

Bruk riktig isolasjon

Det er mulig å etterisolere både innenfra og utenfra.  Spør du ekspertene hva de anbefaler fra et byggteknisk perspektiv vil nok de fleste svare utenfra. Da kan man i tillegg utføre arbeidet mens man bor i boligen, noe som kanskje ikke er like ideelt hvis man skal gjøre det innenfra. Uansett tilnærming er det viktig at man velger riktig type isolasjon. Forhør deg med erfarne fagfolk som kan vurdere byggets konstruksjon, den nødvendige isolasjonsevnen samt om man skal isolere innvendig eller utvendig. Aktuelle isolasjonstyper er mineralull, isopor, cellulose eller blåseisolasjon. 

Kilde: Byggstart.no