Sjekkliste for kjøp av håndverkertjenester

Stol ikke blindt på håndverkeren. Presiser skriftlig hva du vil ha utført, hvordan arbeidet skal gjøres og til hvilken tid tjenestene skal være ferdig. Følger du 10-punkts sjekklisten nedenfor vil du garantert redusere risikoen for å betale for dårlig service.

Forbrukerrådet mottar hvert år en storm av klager fra folk som er misfornøyd med håndverkertjenester. Slett utført arbeid på bad og våtrom topper klagestormen. Når badet lekker etter oppussingen er det ofte en indikasjon på slurvete utført arbeid. Derfor bør du sjekke ut de 10 punktene nedenfor, før du bestiller håndverkertjenester.
 1. Se etter mesterbrevstempel
  Håndverker er ingen beskyttet tittel, dermed kan hvem som helst smykke seg med for eksempel tittelen snekker. Useriøse håndverkere annonserer dessuten også på gule sider, og dermed er heller ikke dette noen garanti for kvalitet.
  Se alltid etter håndverkere og håndverksfirmaer som kan skilte med mesterbrevstempel, da er du sikret at de har vært gjennom godkjent opplæring. Ring Mesterbrevnemda på telefon: 23 08 83 62 dersom du vil sjekke ut om håndverkerne har gyldig mesterbrev. Dersom håndverkeren også er knyttet til en bransjeorganisasjon, vil det være lettere å kunne føre frem en klagesak. Du kan da bruke bransjeorganisasjonen som mellom-mann mellom deg og håndverkeren dersom det oppstår uoverensstemmelser. Sjekk også firmaets referanser; er tidligere kunder ikke fornøyd, velg en annen håndverker. Du kan også ringe Brønnøysundregisteret for å sjekke ut om firmaet betaler inn skatt og avgifter til staten. Slurves det her, er dette et dårlig tegn og du bør droppe firmaet.
 2. Be om skriftlig avtale
  Når du har funnet frem til en seriøs håndverker, er det viktig å avtale skriftlig hva som skal gjøres. I kontrakten spesifiseres oppdragets art, hvilket resultat man ønsker å oppnå, når arbeidet skal påbegynnes og avsluttes og til hvilken pris. Standardformular på dette får du hos Forbrukerrådet. Skjemaet heter Kontrakt for tjenester på fast eiendom og kan kjøpes ved å kontakte Forbruker- rådet i ditt fylke eller internett: www.forbrukerradet.no
 3. Innhent flere anbud
  Dersom du skal utføre et større arbeid, kan det lønne seg å innhente flere enn ett anbud. Dermed kan du sammenligne ulike priser og tidsforbruk. I anbudet må det spesifiseres nøye hvilket arbeid som skal utføres.
 4. Be om fast pris
  Det anbefales å benytte fast pris fordi da vet du eksakt hva tjenesten vil koste deg, og du er sikret mot prisoverskridelser. Vær imidlertid klar over at prisoverslag ikke er det samme som fast pris. Prisoverslaget er ikke bindende og kan fort endres med opptil 15 prosent. Ønsker du en avtale om timebetaling, bør du få spesifisert prisen og antall timer. Det er også en sammenheng mellom kvalitet og pris. Det er ikke alltid slik at den dyktigste håndverkeren er den rimeligste. Bruk fornuft og skjønn her.
 5. Ikke betal på forskudd
  Når arbeidet ikke er utført tilfredsstillende eller til riktig tid, kan forskuddsbetaling uthule retten til å holde penger tilbake. Betal heller etter hvert som arbeidet skrider frem eller til slutt når arbeidet er utført.
 6. Sett opp en tidsplan
  For å sikre at arbeidet blir ferdig i tide, kan du sette opp en tidsplan som signeres av oppdragsgiver og håndverker. Sett gjerne opp en plan for når arbeidet skal påbegynnes og når det skal avsluttes. Dersom arbeidet ikke er påbegynt eller avsluttet i riktig tid ifølge avtalen, er dette å anse som en forsinkelse.
 7. Avtal dagmulkt ved forsinkelse
  Hvis håndverkeren ikke blir ferdig i tide, bør du på forhånd ha avtalt med håndverkeren retten til å gi dagmulkt. Avtal også på forhånd hvor stort dette beløpet skal være.
 8. Be håndverkeren rydde opp etter seg
  Dersom man ikke er blitt enig om noe annet, skal håndverkeren rydde opp etter seg. Han skal også erstatte skader dersom noe er blitt knust eller ødelagt i huset i forbindelse med oppussingen.
 9. Oppdager du feil, så klag
  Umiddelbart etter at du har oppdaget feil på utført arbeid bør det klages. Forbruker har for øvrig fem års reklamasjonsrett på arbeid som er utført på fast eiendom. Dersom du ikke blir enig med håndverkeren om oppretting av feilen, ta kontakt med bransjeorganisasjonen som kan være upartisk mellommann.
 10. Bruk klagenevndene
  Om du ikke blir enig med håndverkeren, eller mellommann, kan du løse tvisten i bransjeklagenevndene, som gjelder for blant annet rørleggere, malermestere, murmestere og byggmestere. Avgjørelser som blir tatt av nevndene er ikke rettslig bindende, men i de fleste tilfeller vil håndverkeren rette seg etter klagenevndenes uttalelser.

Kilde: Forbrukerrådet