Salget av radonsperrer stuper

Salget av radonsperrer stuper. Dette skjer til tross for at Norge har blant de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft i verden.

Foto: Icopal. Radonsperre hindrer at den farlige gassen trenger inn i boligen

Byggevareleverandøren Icopal melder om 20 prosent nedgang i salget av radonmembraner siden 2005. Dette skjer til tross for kraftig økende byggeaktivitet i hele landet. Likevel viser salgstall fra Norges største leverandør av radonforebyggende materialer at stadig flere entreprenører velger å bygge uten radonsperre.

– Det sviktende salget kan verken forklares med økende konkurranse eller import. Samtidig er de store radonforekomstene her til lands godt kjent blant landets entreprenører. Det er derfor grunn til å tro at stadig flere tar en kalkulert risiko når de unnlater å installere radonmembran i nybygg, sier Geir Haugersveen, markedsdirektør hos Icopal Norge.

Dreper like mange som trafikken
Til tross for gjentatte offentlige advarsler synker salget av radonmembraner for 4. året på rad. Salgsnedgangen skjer til tross for at Norge har blant de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluft i verden. Nesten hver tiende bolig har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3.

Konsekvensen av radoneksponering er alvorlig. Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Beregninger Statens strålevern har gjort tyder på at radon i boliger er medvirkende i om lag 280 dødsfall per år, eller tilsvarende det samlede dødsfallet i trafikken.

Enkelt å forebygge
En radonsperre er en polyethylenmembran som støpes inn i kjellergulv eller dekke på nybygg. Kostnaden for en gjennomsnittlig enebolig er i underkant av 10.000 kr, og membranen erstatter fuktsperren. Dette er et rimelig tiltak som effektivt beskytter mot den livsfarlige gassen, og som er enkel og hurtig å legge. Det er dessuten en rimelig livsforsikring fremfor kostnadskrevende tiltak etter at bygget er oppført. Likevel tyder salgstall på at kun en marginal andel av nybygg utstyres med radonsperrer.

– Sett i forhold til asbest bør radonproblemet være relativt enkelt å utrydde, men det krever tøffere regulære grep. Det er altfor få av landets kommuner som har gode nok rutiner for kartlegging og kontroll av radonutsatte tomteområder. Dessuten er det betenkelig at ansvaret for radonsikring i praksis ligger hos kjøper, ikke byggherre, avslutter Haugersveen.