Hobbysnekkere får mobilhjelp

Nå får du all informasjon om 120 000 byggevarer på mobilen: Monteringsanvisninger, vedlikeholdstips og nødvendig førstehjelp ved forgiftning.

Det er byggebransjens kunnskapsbase NOBB (Norsk ByggvareBase) som nå blir tilgjengelig som applikasjon til Iphone og Android. Dette har tidligere vært en tjeneste om har vært forbeholdt håndverkere og byggevarebutikker.

– Når disse opplysningene blir tilgjengelige på en elektronisk duppeditt, kan det hende at flere leser dem også, sier Jørgen Gilberg i Norsk Byggtjeneste.

Bruker mobilens kamera
NOBBs base inneholder all informasjon som produsenten har meldt inn om en vare, i praksis alle varer som omsettes i byggenæringen i Norge. Du kan for eksempel finne ut om parketten du har lagt tåler vann eller om brannmurplatene har den nødvendige Sintef-godkjenningen.

Applikasjonen gjør at mobilen fungerer som en scanner. Ved å føre telefonen over produktets strekkode får du tilgang til all informasjon som produsenten har lagt inn.

Førstehjelp
Produktbasen inneholder også sikkerhetsdatablader med informasjon om varer og vernetiltak ved bruke av teknisk-kjemiske produkter, som lim, white spirit eller mørtel. Det kan være nyttig om uhellet er ute. I fjor ble 53 nordmenn syke som følge av eksponering for kjemikalier, ifølge Arbeidstilsynets registrering av arbeidsrelatert sykdom.

Men informasjonen er relevant flere steder enn på byggeplassene.

– Jeg har hørt historier fra byggevareforretninger der foreldre kommer løpende inn og lurer på om det barnet fikk i seg er giftig. Nå kan du raskt få svaret på mobilen, og førstehjelpsinformasjonen er detaljert, sier Gilberg.

NOBBs applikasjon kan du laste ned gratis i Apples Appstore eller i Android Market ved å søke på nobbskanner.