Derfor blir du lykkeligere i byen

Ny forskning avkrefter myten om at folk blir lykkeligere av å bo på landet.  

Utflytting fra distriktene og fortetting av byene er et velkjent fenomen i Norge. Storbyene har jo gjerne litt større tilbud enn småstedene. Men hvordan påvirker dette oss, egentlig? Er det ikke sånn at vi blir lykkeligere og roligere i sjela når vi bor i fredfulle, naturskjønne omgivelser?

«Nei» er svaret på dette, ifølge en ny forskningsrapport fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

For nå viser to nye studier at jo tettere folk bor, jo mer fornøyde er vi med nabolaget og det sosiale livet vårt. I områder med mange mennesker, godt kollektivtilbud og mange møteplasser er det nemlig lettere å opprettholde vennskap og sosiale bånd, og det gjør noe med følelsen av lykke og velvære, ifølge studiene.

Se også: Rydd deg lykkelige med japanske ryddetips

Avliver myten om den upersonlige byen

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1344 personer i 45 nabolag i og utenfor Oslo-regionen, og tok for seg folks sosiale liv og hva de likte og ikke likte med nabolaget sitt.

Tidligere har forskning vist at personlige relasjoner er blant de viktigste ingrediensene for et lykkelig liv, og nå ville forskerne undersøke de sosiale konsekvensene av at byene stadig blir mer kompakte.

– Det har vært en oppfatning om at sosiale relasjoner i byen er upersonlige og overfladiske, fordi folk forsvinner i mengden. Men funnene i disse studiene viser at dette ikke stemmer. Folk trives i byen, nettopp fordi samvær med andre mennesker er så lett tilgjengelig, konstaterer forskningslederen Kostas Mouratidis.

Folk er lykkeligere i byene, skyskrapere og høy befolkningstetthet til tross (Foto: Getty Images).

En forklaring på at byboere er mer fornøyde, er at de har bredere sosiale nettverk enn de som bor i forstedene.

Når mange mennesker bor nær hverandre, er det lettere å møtes og opprettholde vennskapsforhold. I tillegg spiller byens møteplasser, som parker, lekeplasser, kafeer, restauranter og utesteder, en viktig rolle for det sosiale livet.

Savner byen

Undersøkelsen viste også at de som flyttet fra forstedene og inn til byen ble mer fornøyde med nabolaget.

«Det var veldig fint der jeg bodde før, nære naturen, og jeg kunne plukke blåbær til dessert hvis jeg ville. Men jeg var så langt unna alt og alle, selv om det var bare 20 minutter fra t-banen», svarte en kvinne i 50-årsalderen som hadde flyttet til byen.

En annen, som hadde flyttet i motsatt retning, savnet det byen hadde å by på: «Det var så lett å komme seg til alt – kafeer, kino, teater og sånn. Og kollektivtilbudet gjorde det lett å reise rundt», sa hun.

Funnene viste at folk i alle aldre trivest best i urbane strøk. Men for husholdninger med barn, var bildet noe annerledes.

Leste du denne? Du blir mer lykkelig av å bruke penger på rengjøring

Ingen forskjell for barnefamilier

Den eneste gruppen som var like fornøyd i og utenfor byen, var barnefamilier.

Det er flere grunner til at mange, og spesielt barnefamilier, foretrekker å bo i forstedene, påpeker Mouratidis i studien.

For det første er boligprisene i byen, særlig i Oslo, høye. Og som regel får du mindre bolig i byen enn du gjør for samme pris utenfor sentrum.

Det er også mange barnefamilier som foretrekker nabolag med færre folk, fordi de oppfattes som tryggere. Boligene der har også oftere private uteområder som barna kan løpe rundt i.

Kilde: Forskning.no
Meld deg på Vi i Villas nyhetsbrev her!