Vedlikehold på badet

Jevnlig vedlikehold av baderomsmøbler og installasjoner på badet reduserer faren for fukt- og vannskader og sikrer lang levetid.

Baderomsmøbler og installasjoner på badet krever vedlikehold for at produktenes levetid ikke skal avkortes.

Hvor lang levetid har badet?

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en anvisning som anslår levealder for en rekke deler som er vanlig på badet.

Her er en oversikt over hva du bør vedlikeholde:

Sluket

Hår og såperester hindrer vannet i å renne fritt og fører til mange vannskader. Du bør gjøre det til en rutine å tørke over sluket etter å ha dusjet.

I YouTube-videoen under viser Anders Fossen, Jørstad KTL på Stabekk, hvordan en renser et sluk.

Vannlåser

Vannlåser bør renses en gang i halvåret. Løft bort risten på sluket, løft opp vannlåsen og fjern hår og såperester. Bruk gjerne toalettbørsten for å fjerne rester som sitter fast.

Armatur

Rens silen i armaturtuten årlig, eller når du merker at trykket blir dårligere. På denne måten sikrer du en god og stabil stråle.

Gulvklosett

Hold gulvet rundt toalettet tørt og rent, slik at du lett kan oppdage eventuelle lekkasjer. Rengjør med ripefrie skuremidler.

Veggklosett

Er det skåret ut en kile nede ved gulvet, er det viktig å holde dette området tørt og rent, slik at du oppdager eventuelt lekkasjevann som kommer inne fra veggen. Rengjør med ripefrie skuremidler.

Servant

Hold avløpet rent for hår og såperester. Tetter det seg kan du helle i avløpsåpner som du får kjøpt i dagligvarebutikker, for eksempel Plumbo Heavy Gel. Denne kan brukes alle typer rør, og skader heller ikke porselen, emalje, plast eller stål. Hvis du selv ikke får løst opp proppen bør du kontakte en rørlegger.

Plumbo kan være redningen om avløpet er tett.

Badekar

Hold øye med avløpet med jevne mellomrom for å være sikker på at alt vann ledes til sluk. Enten ved å løfte til side fronten eller ved å kikke i inspeksjonsluken som skal være tilgjengelig ved integrerte løsninger. Rengjør jevnlig med ripefrie skuremidler.

Silikon

Silikon er en fleksibel fugemasse, som skal sørge for at det ikke sprekker opp i skjøter, som i overgang gulv/ vegg.  Silikon er ferskvare og vil ikke vare evig. Se etter misfarging og sprekker.

Varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder bør være plassert i rom med sluk. Undersøk jevnlig for å utelukke lekkasjer. Blandeventil og termostat bør stilles ved behov.

Vaskerom/vaskemaskiner

Vannslanger til maskiner bør byttes ut hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning. Har du utslagsvask på vaskerommet må du også her sørge for at klesfibre og såperester ikke tetter igjen avløpet.

Det kan også være en god ide å inngå en serviceavtale med en rørleggerbedrift. De kan hjelpe deg med ettersyn av sanitær- og varmeanlegg, samt klargjøre boligen for langtidsfravær eller kalde vintre. De kan også hjelpe deg med å rense sluk, filtre og vannlåser.

Kilde: skikkeligrørlegger.no